Sökning: "trading decisions"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden trading decisions.

 1. 1. Design of Electricity Markets for Efficient Balancing of Wind Power Generation

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Richard Scharff; KTH.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; wind power variations; forecast errors; market design; adjustment markets; trading decisions; continuous intraday trading; variable renewable energy; Electrical Engineering; Elektro- och systemteknik;

  Sammanfattning : Deploying wind power to a larger extent is one solution to reduce negative environmental impacts of electric power supply. However, various challenges are connected with increasing wind power penetration levels. LÄS MER

 2. 2. Optimal timing decisions in financial markets

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Mathematics

  Författare :Martin Vannestål; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; optimal stopping; American options; optimal stopping games; incomplete information; Mathematics; Matematik;

  Sammanfattning : This thesis consists of an introduction and five articles. A common theme in all the articles is optimal timing when acting on a financial market. The main topics are optimal selling of an asset, optimal exercising of an American option, optimal stopping games and optimal strategies in trend following trading. LÄS MER

 3. 3. "Har du varit ute och shoppat, Jacob?" En studie av Finansinspektionens utredning av insiderbrott under 1990-talet

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Erik Wesser; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Finansiering; securities market; Insider trading; market abuse; financial crime; penal investigation; financial supervision; white collar crime; case-processing; organization theory; new institutionalism; regulation; governance; Sociology; Financial science; Sociologi; Fiscal law; Skatterätt;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Aktie- och fondsparandet bland allmänheten har ökat dramatiskt i Sverige under 1990-talet, och allt fler företag har valt börsintroducering som finansieringsform. På så sätt har frågor som rör värdepappersmarknaden fått en ökad och mer allmän relevans, inte minst när det gäller regleringen av vad som är tillåtet och otillåtet att göra på marknaden. LÄS MER

 4. 4. Energy Policy Instruments Perspectives on their Choice, Combination and Evaluation

  Detta är en avhandling från Lund Institute of Technology

  Författare :Kerstin Åstrand; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; energy systems; policy instrument choice; socio-technical systems; policy instrument combination; Energiforskning; Energy research; Samhällsvetenskaper; Social sciences; Sweden.; evaluation; Environmental technology; pollution control; Miljöteknik; wind energy policy; green certificate trading scheme; market creation; wind power; Public policy instruments; wind turbine development; kontroll av utsläpp; renewable energy; energy policy;

  Sammanfattning : Abstract The thesis aims at providing a better understanding of public policy instruments used in policy-making within the energy sector, particularly regarding their role in the change towards an increased use of renewable energy sources for generation of electricity. The research was guided by an underlying assumption that a markedly higher proportion of the energy generated from renewable sources can be considerably enhanced by use of policy instruments that support the development and the market creation of new, renewable energy technologies. LÄS MER

 5. 5. On Efficient Transmission Balancing Operation Capturing the Normal State Frequency and Active Power Dynamics

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Martin Nilsson; KTH.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Active Power Dynamics; Frequency Control; Normal State; Power System Balancing; Transmission System Operator; Electrical Engineering; Elektro- och systemteknik;

  Sammanfattning : In an electric power system, there will always be an electric balance. Nevertheless, System Operators (SOs) often uses the term imbalance. Here, the term imbalance refers to the difference between trades and real-time measurements. LÄS MER