Sökning: "trademarks"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade ordet trademarks.

 1. 1. Skada och ersättning vid immaterialrättsliga intrång

  Författare :David Johansson; Håkan Andersson; Bengt Domeij; Marcus Norrgård; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Damages; compensation; damage; economic harm; costs; loss; deterrence; prevention; actual damage; reasonable compensation; restitution; unfair profits; enforcement directive; IPRED; intellectual property; IPR; trademarks; patents; design; copyright; rightsholder; rightholder; infringement; negligence; unfair profits; proportionality; efficient; effective; implementation; Skadestånd; ersättning; skada; skador; kostnader; förlust; ekonomisk skada; reparation; prevention; intrångsgörarens vinst; skälig ersättning; immaterialrätt; immateriella rättigheter; varumärken; patent; mönster; design; upphovsrätt; varumärkesrätt; patenträtt; mönsterskydd; marknadsföring; sanktionsdirektivet; ipred; upphovsrättslagen; varumärkeslagen; patentlagen; mönsterskyddslagen; skadeståndslagen; adekvans; kausalitet; orsakssamband; bevisning; bevislättnad; bevislättnadsregeln; intrång; uppsåt; oaktsamhet; culpa; effektivitet; proportionalitet; implementering; införlivande; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : Damages are the only remedy in the law of intellectual property (IP) through which rightsholders may recover compensation following an infringement of their rights. Because the intellectual property framework’s main goal is to protect rightsholders’ investments, one might believe that damages would serve an important role in the majority of infringement cases. LÄS MER

 2. 2. Varumärken från konsumentsynpunkt : en rättsvetenskaplig studie

  Författare :Lars Pehrson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Patenträtt; Varumärken; Licensrätt; Immaterialrätt; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Well-known trademark protection. A comparative study between the laws of the European Union and Vietnam

  Författare :Tam Phan Ngoc; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vietnam; komparativ rätt; comparative law;

  Sammanfattning : Well-known trademarks have been recognized as one of the most important types of trademark in the trademark system as reflected in both national law and in international treaties. The legal regime of well-known trademark protection has been continuously enhanced and developed over time due to the increasing importance of well-known trademarks becoming known to a worldwide public as well as development of their role in the international trade system. LÄS MER

 4. 4. Varumärkeskonflikter : förväxlingsrisk och anseendeskydd i varumärkesrätten

  Författare :Richard Wessman; Jens Schovsbo; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Varumärken; juridik och lagstiftning; Legal Science; rättsvetenskap;

  Sammanfattning : The dissertation examines the interpretation of the concepts of likelihood of confusion and dilution in the area of trademark law. These concepts are of critical importance to trademark law; their interpretation is largely dependent upon several complex, oftentimes ambiguous legal principles. LÄS MER

 5. 5. Svensk domstols behörighet vid gränsöverskridande varumärkestvister - särskilt om Internetrelaterade intrång

  Författare :Ulf Maunsbach; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; private law; domännamn; Bryssel I-förordningen; intrång; immaterialrätt; internationell processrätt; domsrätt; jurisdiktion; domain names; Internet; exclusive jurisdiction; infringements; private international law; intellectual property rights; Brussels Convention; Brussels Regulation; jurisdiction; cross-border Ttrademark infringement; EU-rätt; EU law; internationell privaträtt; civilrätt;

  Sammanfattning : The general aim of this doctoral thesis is to analyse under what circumstances a Swedish court might adjudicate a cross-border trademark infringement case. Due to the recent technological developments (e.g. LÄS MER