Sökning: "trachea"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade ordet trachea.

 1. 1. Genetic dissection of tubulogenesis in the Drosophila trachea

  Detta är en avhandling från Stockholm : Wenner-Grens institut för experimentell biologi

  Författare :Johanna Hemphälä; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Drosophila; trachea; transposon mutagenesis screen; fusion; Dpp; Delta; tubular dimensions; Grainyhead; Krotzkopf verkehrt; intralumenal matrix; NATURAL SCIENCES Biology Organism biology Developmental biology; NATURVETENSKAP Biologi Organismbiologi Utvecklingsbiologi;

  Sammanfattning : The formation of branched tubular organs, such as the mammalian lung kidney and vascular system, is an essential process in animal development. The Drosophila tracheal (respiratory) system provides a genetic model system to study the highly ordered process of branch outgrowth and fusion required to form continuous tubular networks. LÄS MER

 2. 2. Embryonic ecdysone-induced gene expression and progression of organ morphogenesis

  Detta är en avhandling från Stockholm : Wenner-Grens institut för experimentell biologi

  Författare :Tina Mitra Chavoshi Alizadeh; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Drosophila; trachea; hindgut; tubulogenesis; luminal matrix; ecdysteroid; EcR:Usp; dorsal closure;

  Sammanfattning : The formation of an epithelial organ requires a set of organ-specific gene programs that instruct parallel and successive developmental events. Still, it is unclear what are the core regulatory programs and how such programs are timely coordinated within the organ. LÄS MER

 3. 3. Genetic and molecular regulation of epithelial tube morphogenesis

  Detta är en avhandling från Stockholm : Wenner-Grens institut för experimentell biologi

  Författare :Anna Tonning; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; epithelial tube morphogenesis; trachea; Drosophila; chitin; chitin synthase; apical extracellular matrix; paracellular diffusion barrier; tube expansion; septate junctions;

  Sammanfattning : Networks of epithelial tubes, such as the vertebrate lung, kidney and vascular system, enable transport of gases and nutrients to all tissues in the body. These tubes are built up by a single layer of polarized epithelial cells, with the apical membrane facing the lumen. LÄS MER

 4. 4. Molecular regulation of epithelial tube size

  Detta är en avhandling från Stockholm : Wenner-Grens institut för experimentell biologi

  Författare :Erika Tång Hallbäck; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Drosophila; tube shape; trachea; chitin; luminal matrix; epithelial tubes; morphogenesis; chloride channel; subapical actin;

  Sammanfattning : In nature, epithelial tubes are vital structures in organ design and are required for transport of gases and liquids in organs, such as the vascular system, the vertebrate lung and the kidneys. The tubular epithelium is single layered, but is often reinforced by layers of muscular support. LÄS MER

 5. 5. Regulation of spontaneous tone in guinea pig trachea

  Detta är en avhandling från Department of Physiological Sciences, Lund University

  Författare :Staffan Skogvall; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; tetrodotoxin; lidocaine; substance P; tachykinin; prostaglandin; indomethacin; capsaicin; neuroepithelial endocrine cells; epithelium; oxygen; oscillations; spontaneous tone; Asthma; airway smooth muscle; electrical field stimulation.; Physiology; Fysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Astma är en folksjukdom, och i Sverige är 5 % av vuxna, och 10 % av barnen drabbade. Varje år dör flera hundra astmatiker av akuta anfall i Sverige, vilket visar att den befintliga medicineringen i många fall är otillräcklig. LÄS MER