Sökning: "trädgårdskonst"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet trädgårdskonst.

 1. 1. Till stadsbornas nytta och förlustande : Den offentliga parken i Sverige under 1800-talet

  Författare :Catharina Nolin; Thomas Hall; Maunu Häyrynen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; LANTBRUKSVETENSKAPER; HUMANIORA; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; AGRICULTURAL SCIENCES; HUMANITIES; public parks; garden history; garden design; park planning; park buildings; gardeners training; garden theory; horticulture; town life; offentliga parker; svenska städer; trädgårdsteori; trädgårdskonst; trädgårdsmästarutbildning; gestaltning; 1800-tal; parkbyggnader; stadsliv; Art; Konstvetenskap; Settlement studies; Bebyggelseforskning; Landscape architecture; Landskapsarkitektur; Architecture; Arkitektur; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to study the public parks in Sweden during the nineteenth century. It focuses on three general factors – decision process, design, and function – and is to a great extent based on previously unstudied material including town councils' minutes, drawings, and other contemporary sources. LÄS MER

 2. 2. Landskapsarkitektur i järnvägslandskap : platsernas förändring i historiskt perspektiv

  Författare :Johan Bergkvist; Sveriges lantbruksuniversitet; Sveriges lantbruksuniversitet; []
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; HUMANIORA; AGRICULTURAL SCIENCES; HUMANITIES;

  Sammanfattning : Järnvägens organisation för skötsel av den yttre miljön avvecklades redan i början av 1970-talet. Järnvägsparker och andra planteringar togs bort eller förenklades för att minska skötselbehovet. Banverket bildades1988 med uppgift att förvalta och utveckla statens spåranläggningar. LÄS MER