Sökning: "totalundersökning"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet totalundersökning.

 1. 1. Den raka och den krokiga vägen om genus, ingenjörer och teknikkarriärer

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University Press

  Författare :Line Holth; Ann Bergman; Lena Gonäs; Ulf Mellström; Mari Teigen; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender; technology; gender stereotypes; choice of education; gender segregation; working life; fatherhood; masculinities; technology careers; IT engineers; mechanical engineers; genus; teknik; könsstereotyper; utbildningsval; könssegregering; arbetsliv; faderskap; maskuliniteter; teknikkarriärer; IT-ingenjörer; maskiningenjörer; Working Life Science; Arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this doctoral thesis is to shed light on, explain, and problematize women’s and men’s paths both to and within the profession of engineer. Computer and mechanical engineers are in focus and the overarching issues that this thesis attempts to answer are: How can women’s and men’s paths to the profession of engineer be explained and what has governed/motivated their choice of education? How do women’s and men’s career patterns look in professional life, and how can these patterns be explained? This study is based on a social-constructivistic approach, entailing a focus on how choices of education and profession have been negotiated through social and cultural practices, norms, and values. LÄS MER

 2. 2. Successiv resultatavräkning av pågående arbeten : fallstudier i tre byggföretag

  Detta är en avhandling från Linköping : Univ

  Författare :Bo Lagerström; [1995]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : I Sverige har sedan längesen externa redovisningen av resultat i pågående arbeten varit direkt anpassad till en sträng tolkning av realisationsprincipen och en strikt tillämpning av försiktighetsprincipen. Med anledning av harmoniseringssträvanden och en internationell regleringsaktivitet i riktning mot periodisering (matching) har det uppfattats som angeläget att studera förutsättningarna för ett principbyte i den externa redovisningen även i Sverige. LÄS MER