Sökning: "torsten tegner"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden torsten tegner.

 1. 1. Lorenzo Hammarsköld som kritiker : med särskild hänsyn till hans förhållande till Tegnér

  Detta är en avhandling från Lund : Gleerup

  Författare :Torsten Ljunggren; Stockholms högskola.; [1952]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Idrott, borgerlig folkfostran och frihet : Torsten Tegnér som opinionsbildare 1930-1960

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Rolf Haslum; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; The social arena; the sports arena; middle-class civic education; parallelism; unicity; freedom; democracy; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : The aim is to illustrate the opinion former Torsten Tegnér’s view of sport, culture and society, the nature of the influence he exerted primarily through his own professional magazine, Idrottsbladet, a liberal-conservative sports journalist’s attitude in confrontation with other social attitudes and some questions of principle and debates that were topical during the period within Swedish sport. Five thematic chapters demonstrate how Tegnér reacted to developments within sport that were due to social changes. LÄS MER