Sökning: "torkildsen"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet torkildsen.

  1. 1. Bedömning som gemensam angelägenhet - enkelt i retoriken, svårare i praktiken. Elevers och lärares förståelse och erfarenheter

    Författare :Lisbeth Gyllander Torkildsen; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; assessment; assessment practices; student agency; reciprocity; construct validity; practice architectures; school development; action research;

    Sammanfattning : The thesis focuses on students’ understanding of assessment and their agency in assessment practices. It discusses assessment in relation to arrangements that shape students’ and teachers’ mutual assessment practices. The study is based on a development project in a secondary school, involving 25 students and 9 teachers. LÄS MER