Sökning: "tolka barns uttryck"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden tolka barns uttryck.

 1. 1. En bildpedagogisk studie : : lärare undervisar och elever gör bilder

  Detta är en avhandling från Inst. för pedagogik, Lärarhögskolan, Malmö

  Författare :Hans Wetterholm; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; pupil artwork; primary school; picture communication; pictorial language; Action research; art education; Pedagogik; didaktik; Psychology; Psykologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; Humanities Social Sciences; Primary School; Pedagogisk metodik; Education; Teaching; Bildundervisning; Konst; Sweden; Art; Grundskolan;

  Sammanfattning : Bildundervisningen i grundskolan har dokumenterade brister. Lärare har i nationella utvärderingar redovisat sin osäkerhet och bristande kunskaper i ämnet. Osäkerheten beror på lärarnas egna ämnesbrister men också på uppfattningen att bildämnet behöver utvecklas såväl pedagogiskt som didaktiskt. LÄS MER

 2. 2. The parents school? Narrative research about parental involvement

  Detta är en avhandling från Studentlitteratur AB

  Författare :Sofie Bager-Charleson; Lund University.; Lunds universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; didaktik; Pedagogik; Pedagogy and didactics;

  Sammanfattning : Over the last two decades, educational reforms have stimulated an enormous growth in innovative school thinking, effecting both independent schools and mainstream education. Parents and interest groups, previously excluded from general pedagogic practice and planning, are now faced with new opportunities and responsibilities. LÄS MER