Sökning: "tolerans lärare"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden tolerans lärare.

 1. 1. Att ta ställning : Gymnasieelevers argumentation och beslutsfattande om sociovetenskapliga dilemman

  Författare :Martin Eriksson; Carl-Johan Rundgren; Malin Ideland; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Science education; Socioscientific issues; SSI; Argumentation; Informal argumentation; Decision-making; Naturwissenschaftliche Unterricht; Naturvetenskaplig undervisning; Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll; SNI; Sociovetenskapliga dilemman; SSI; Argumentation; Beslutsfattande; Vargar; Dioxiner i fisk; Kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore students’ argumentation and decision-making relating to authentic socioscientific issues (SSI). The ability to make informed decisions about socio scientific issues has been recognized to be an important element in science education to achieve the goal of scientific literacy. LÄS MER

 2. 2. Skolan gör skillnad : Etnicitet och institutionell praktik

  Författare :Sabine Gruber; Erik Olsson; Peter Hervik; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Constructions; Ethnicity; Immigrants; Institutional practice; Pupils; Racism; School; Elever; Etnicitet; Institutionell praktik; Invandrare; Konstruktioner; Rasism; Skola; Ethnicity; Etnicitet;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur etnicitet görs till en central kategori för skolans sociala organisation och används för att markera skillnader och därigenom gör elever till svenskar och invandrare. Intresset riktas också mot hur etnicitetskonstruktioner är förbundna med social komplexitet och samspelar med andra relationer, särskilt kön och klass. LÄS MER

 3. 3. "Vi kan skriva förargument och sedan motargument" ­­ : Om deliberativa samtal i undervisning i svenska som andraspråk på högskolenivå

  Författare :Samira Hajjouji Hennius; Carl Anders Säfström; Ulrika Tornberg; Eva Hultin; Samira Hennius; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; higher education didactics; communication; deliberative discourse; deliberative attitude; John Dewey; Tomas Englund; heterogeneity; ethnographic data collection methods.; Svenska som andraspråk; Flerspråkhet; Andraspråksinlärning; Didaktik; Tomas Englund; Högskoledidaktik; Deliberativa samtal; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : In the light of the twofold mission of Swedish schools, that is to say enabling pupils to develop both subject knowledge and a democratic attitude, the purpose of this thesis is to investigate to what extent adult higher education students from different language and social backgrounds, studying Swedish as a second language, are able to carry out joint writing assignments with the aid of deliberative discourse, and to what extent they thereby also develop a deliberative attitude. The twofold mission of education applies to them too. LÄS MER