Sökning: "tjejer"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade ordet tjejer.

 1. 1. Tjejers våld. Våldets tjejer. : en diskursanalytisk studie om våld, kön och femininitet

  Författare :Linda Arnell; Hanna Bertilsdotter Rosqvist; Marie-Louise Snellman; Linn Sandberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Anger; discursive psychology; emancipation; emotional expression; equality; functionality; gender; girls; humanity; psychiatric diagnoses; social work; subjectivity; victimization; vulnerability; Sweden; violence; young women;

  Sammanfattning : How is girls’ violence constructed and given meaning? In what ways are girls who use violence positioned? This thesis explores how girls’ violence is given meaning within different contexts, with a specific focus on the significance given to notions of gender and femininity. It is based on two studies. LÄS MER

 2. 2. Tjejers våld, Våldets tjejer : En diskursanalytisk studie om våld, kön och femininitet

  Författare :Linda Arnell; Sweden Umeå Umeå University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Smittsamt : En kulturstudie av musikbruk bland tonårstjejer

  Författare :Ann Werner; Johan Fornäs; Anne Scott Sörensen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Music; gender; girls; media; cultural studies; intersectionality; media ethnography; bodies; emotions; Musik; genus; tjejer; medier; kulturstudier; intersektionalitet; medieetnografi; kropp; känslor; Other humanities and religion; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Music; Musikvetenskap; Gender studies; Genus; Musikvetenskap; Musicology; Gender Studies; Genusvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar tjejers musikbruk samt hur detta formar genusidentitet. Den bygger på ett medieetnografiskt fältarbete om musikkonsumtion och musikproduktion bland tjugotre tjejer mellan fjorton och sexton år i en mellanstor svensk stad. LÄS MER

 4. 4. Det är väl typiskt tjejer : om basket, kropp och femininitet

  Författare :Julia Rönnbäck; Malmö högskola; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to analyse how a group of female basketball players – aged 15 to 18 and located in one of Sweden’s largest cities – construct and negotiate gender and femininity through bodily and verbal practices. The study is grounded in poststructuralist theories – primarily using the theoretical work of the philosophers Judith Butler and Michel Foucault. LÄS MER

 5. 5. Om patriarkat, motstånd och uppbrott : unga tjejers rörelser i sociala rum

  Författare :Siv-Britt Björktomta; Helena Johansson; Bäck-WIklund Margareta; Yvonne Sjöblom; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; patriarkat; motstånd och uppbrott; tjejer; patriarkal familj; hedersrelaterat våld; symboliskt våld; habitus;

  Sammanfattning : .... LÄS MER