Sökning: "time-frequency representations"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden time-frequency representations.

 1. 1. High resolution time-frequency representations

  Detta är en avhandling från Lund University / Centre for Mathematical Sciences /LTH

  Författare :Isabella Reinhold; Lunds universitet.; Lund University.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; time-frequency analysis; non-stationary signals; multi-component signals; IF estimation; reassignment;

  Sammanfattning : Non-stationary signals are very common in nature, e.g. sound waves such as human speech, bird song and music. It is usually meaningful to describe a signal in terms of time and frequency. LÄS MER

 2. 2. Discrete Stochastic Time-Frequency Analysis and Cepstrum Estimation

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Johan Sandberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ambiguity domain; time-frequency analysis; time-frequency representations; covariance function; non-stationary random processes; Speaker recognition; MFCC; cepstrum;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det är ofta fördelaktigt att i olika sammanhang representera våra observationer av verkligheten med en följd av tal. Så skilda exempel som ljud, bilder, hjärnvågor, havsvattenvågor, jordbävningar och aktiekurser kan låta sig beskrivas av följder av tal. LÄS MER

 3. 3. Statistical inference and time-frequency estimation for non-stationary signal classification

  Detta är en avhandling från Media-Tryck, Lund University, Sweden

  Författare :Rachele Anderson; Lunds universitet.; Lund University.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-09-09]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Non-stationary processes; stochastic modeling; inference; spectral analysis; time-frequency analysis; classification; biomedical applications; deep learning;

  Sammanfattning : En signal är en fysisk kvantitet som varierar med någon oberoende variabel, t.ex. tid eller rum, som förmedlar information. En signal vars statistiska egenskaper är konstant i tid kallas stationär, medan signaler vars egenskaper varierar med tiden kallas icke-stationära, vilket är de vanligaste i naturen. LÄS MER

 4. 4. Estimation and Classification of Non-Stationary Processes : Applications in Time-Frequency Analysis

  Detta är en avhandling från Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Författare :Johan Brynolfsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-05-17]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Time-Frequency Estimation; Parameter Estimation; Reassignment method; Non-Stationary Processes; Smooth spectral estimation; Neural Networks;

  Sammanfattning : This thesis deals with estimation and classification problems of non-stationary processes in a few special cases.In paper A and paper D we make strong assumptions about the observed signal, where a specific model is assumed and the parameters of the model are estimated. LÄS MER