Sökning: "time scale"

Visar resultat 1 - 5 av 2293 avhandlingar innehållade orden time scale.

 1. 1. Travelling through time Students’ interpretation of evolutionary time in dynamic visualizations

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jörgen Stenlund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Örebro universitet.; [2019]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Evolution; visualization; time; learning; threshold; zooming;

  Sammanfattning : För att kunna förstå och ta ställning till utmaningar i form av exempelvis klimatförändringar, förlust av biodiversitet och antibiotikaresistens krävs kunskap om evolution. För att förstå evolution är det i sin tur viktigt att inse betydelsen av de tidsskalor som evolutionära processer omfattar. LÄS MER

 2. 2. Occupying Time Design, Time, and the Form of Interaction

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Författare :Ramia Mazé; Blekinge Tekniska Högskola.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Design; Architecture;

  Sammanfattning : As technology pervades our everyday life and material culture, new possibilities and problematics are raised for design. Attention in contemporary design discourse is shifting ‘beyond the object’, to the qualities of processes and experiences. LÄS MER

 3. 3. Energy Consumption and Running Time for Trains modelling of running resistance and driver behaviour based on full scale testing

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Piotr Lukaszewicz; KTH.; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energy consumption; Running time; running resistance; driver behaviour; freight; train; energy coasting method; aerodynamic drag; driver model; degree of coasting; slippage; wind; Energy saving; braking ratio; powering ratio; full scale testing; TECHNOLOGY Engineering mechanics Vehicle engineering; TEKNIKVETENSKAP Teknisk mekanik Farkostteknik;

  Sammanfattning : The accuracy in determined energy consumption and runningtime of trains, by means of computer simulation, is dependent upon the various models used. This thesis aims at developing validated models of running resistance, train and of a generaldriver, all based on full scale testing. LÄS MER

 4. 4. Large-scale Runoff Generation and Routing Efficient Parameterisation using High-resolution Topography and Hydrography

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lebing Gong; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Parameterisation; runoff generation; routing; WASMOD-M; hydrography; data uncertainty; topographic index; scale; river network; response function; HydroSHEDS; HYDRO1k; Dongjiang basin; Parametrisering; avrinningsbildning; flödessvarstid; WASMOD-M; hydrografi; topografiskt index; dataosäkerhet; skala; flödesnät; svarstidssfunktion; HYDRO1k; HydroSHEDS; Dongjiang; NATURAL SCIENCES Earth sciences Atmosphere and hydrosphere sciences Hydrology; NATURVETENSKAP Geovetenskap Atmosfärs- och hydrosfärsvetenskap Hydrologi; Hydrology; Hydrologi;

  Sammanfattning : Water has always had a controlling influence on the earth’s evolution. Understanding and modelling the large-scale hydrological cycle is important for climate prediction and water-resources studies. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av skolmiljöer - aktiviteter och mening i småskaligt arbete Improving school environment - activities and meaning in small scale work

  Detta är en avhandling från Göteborg : Bokförlaget BAS

  Författare :Alan Schürer; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; School environment; environment in a broad sense; improvement; change work process; buildings; property management; maintenance; co-operation; empirical base; participation; learning; time; feedback; information; economy; activity; meaning and small scale;

  Sammanfattning : Almost every day, Swedish media bring up issues from the school environment. Public and academic research identifies problems in these environments. Knowledge about the school environment is mainly about the conditions in schools. Less is known about how schools could work with changing their environment. LÄS MER