Sökning: "time resolution"

Visar resultat 1 - 5 av 1024 avhandlingar innehållade orden time resolution.

 1. 1. Tid till förfogande : Förändrad användning och fördelning av undervisningstid i grundskolans senare år?

  Författare :Mikaela Nyroos; Lisbeth Lundahl; Anders Lidström; Mikael Alexandersson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; School autonomy; time allocation; time use; pupil influence; pupil individualisation; teacher work; change.; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : The Swedish education system has undergone decentralisation and deregulation since the late 1970s. The 1999 parliamentary resolution for a 5-year experiment of increased school autonomy in time allocation, was a late step in this development. LÄS MER

 2. 2. Constructing and Commissioning HELIOS – A High Harmonic Generation Source for Pump-Probe Measurements with sub 50 fs Temporal Resolution : The Development of Experimental Equipment for Extreme Ultraviolet Spectroscopy

  Författare :Joachim A. Terschlüsen; Johan Söderström; Margaret Murnane; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Angle-resolved photoemission spectroscopy; Angle resolved photoemission spectroscopy; Angle-resolved time-of-flight; Angle resolved time of flight; ARTOF; ARPES; tr-ARPES; fs; fs resolution; Fourier transform spectrometer; Fourier-transform spectrometer; Fourier transform spectroscopy; Fourier-transform spectroscopy; FTS; gas cell; high harmonic generation; laser; liquid jet; monochromator; HELIOS; HHG; off-plane mount; off plane mount; OPA; optical parametric amplifier; PCPDTBT; pulse shaping; pump probe; pump-probe measurements; pump-probe measurements; pump-probe spectroscopy; pump-probe spectroscopy; Rowland spectrometer; time-of-flight spectrometer; time of flight spectrometer; TOF; time-resolved spectroscopy; time resolved spectroscopy; time-resolved experiments; time resolved experiments; T-MOKE; tr-PES; PES; photoelectron spectroscopy; transverse magneto optical Kerr effect; transverse magneto-optical Kerr effect; ultrafast; ultra-high vacuum; ultra high vacuum; UHV; XUV; VUV; X-rays; Permalloy; magnetization dynamic; Physics with spec. in Atomic; Molecular and Condensed Matter Physics; Fysik med inriktning mot atom- molekyl- och kondenserande materiens fysik;

  Sammanfattning : This thesis presents HELIOS, an in-house laboratory for time-resolved pump-probe spectroscopy with extreme-ultraviolet (XUV) probe radiation. A wide span of pump wavelengths can be generated using commercial laser equipment while XUV probe radiation is generated via a high harmonic generation process in a noble gas delivering probe photons with energies between 20 eV and 72 eV. LÄS MER

 3. 3. High resolution time-frequency representations

  Författare :Isabella Reinhold; Statistical Signal Processing Group; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; time-frequency analysis; non-stationary signals; multi-component signals; IF estimation; reassignment;

  Sammanfattning : Non-stationary signals are very common in nature, e.g. sound waves such as human speech, bird song and music. It is usually meaningful to describe a signal in terms of time and frequency. LÄS MER

 4. 4. Short Proofs May Be Spacious : Understanding Space in Resolution

  Författare :Jakob Nordström; Johan Håstad; Albert Atserias; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Proof complexity; resolution; space; length; width; separation; lower bound; pebble game; pebbling formula; Beviskomplexitet; resolution; minne; längd; bredd; separation; undre gräns; pebblingspel; pebblingformel; Theoretical computer science; Teoretisk datalogi;

  Sammanfattning : Om man ser på de bästa nu kända algoritmerna för att avgöra satisfierbarhet hos logiska formler så är de allra flesta baserade på den så kallade DPLL-metoden utökad med klausulinlärning. De två viktigaste gränssättande faktorerna för sådana algoritmer är hur mycket tid och minne de använder, och att förstå sig på detta är därför en fråga som har stor praktisk betydelse. LÄS MER

 5. 5. Parks, Policies and People : Nature Conservation Governance in Post-Socialist EU Countries

  Författare :Natalya Yakusheva; Björn Hassler; Magnus Boström; Annica Kronsell; Stacy Vandeveer; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; national parks; Carpathians; Poland; Slovakia; Europeanization; Central Eastern Europe; multi-level governance; Environmental Studies; Miljövetenskapliga studier; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : The national parks in the Carpathian Mountains along the Polish and Slovak border represent encompassing policy agendas that strive to balance biodiversity conservation and social welfare tasks. These countries have, during the last 25 years, undergone rapid transformation from socialist regimes to liberal democracies, and this transformation has affected the political, social and economic spheres. LÄS MER