Sökning: "tillväxt"

Visar resultat 1 - 5 av 441 avhandlingar innehållade ordet tillväxt.

 1. 1. Tillväxtbilder, regionala intentioner samt entreprenörers orsaksförklaringar av tillväxt : en penroseisk syn på regional tillväxt

  Författare :Peter Selegård; Anders Lundström; Erik Lindhult; Birgitta Schwartz; Elisabeth Sundin; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Tillväxt; Entreprenörer; Småföretag; Regional Utveckling; Partnerskap; Intentioner; Orsaksförklaringar; Penrose; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organisations;

  Sammanfattning : Regional utveckling har fått större betydelse de senaste årtiondena. En mer liberal frihandelsstruktur antas ha bidragit till en ökad globalisering, vilket lett fram till en ökad konkurrensutsatthet. LÄS MER

 2. 2. Down syndrome : Growth and endocrine impact

  Författare :Åsa Myrelid; Jan Gustafsson; Göran Annerén; Ann-Christine Lindgren; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Down syndrome; growth; growth charts; body proportions; growth hormone; thyroid function; metabolism; body composition; cognition; motor development; Downs syndrom; tillväxt; tillväxtkurvor; kroppsproportioner; tillväxthormon; sköldkörtelfunktion; metabolism; kroppssammansättning; kognitiv förmåga; motorisk utveckling; Paediatric medicine; Pediatrisk medicin; pediatrik; Pediatrics;

  Sammanfattning : Down syndrome (DS) is associated with psychomotor retardation, short stature and endocrine dysfunction. Statural growth is a well-known indicator of health. The growth in DS differs markedly from that of other children and there is a 20 cm reduction of final height as compared to target height. LÄS MER

 3. 3. Pratnerskap - Ett sätt att organisera regional tillväxt : Perspektiv på regional utveckling som fenomen och en analys av ett tillväxtprogram

  Författare :Johan Grinbergs; Anders Lundström; Erik Lindhult; Lennart Svensson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Utvecklingspartnerskap; partnerskap; regional utveckling; entreprenörskap; tillväxt; organisering; prat; handling; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organisations;

  Sammanfattning : During the first decade of the 21st century, there has been a shift in the view of what role regions should play in the creation of growth. From being governed from a national level more and more of the responsibility of creating growth is being transferred to a regional level. LÄS MER

 4. 4. Tillväxt och klassamarbete : en studie av den svenska modellens uppkomst

  Författare :Anders Johansson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; conflict; co-operation council; economic depression; economic growth; industrial democracy and profitsharing; industrial peace; legislation; profit; rationalization; standard of living; strikes; time and motion studies; wage drift; wage policy of solidarity; work efficiency; working environment; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This thesis deals with the rise, during the first half of this century, of the centrally organized co-operation between the principal actors on the Swedish labour market - Landsorganisationen, LO (The Swedish Trade Union Confederation) and Svenska Arbetsgivareforeningen, SAF ( The Swedish Employers' Confederation). This cooperation forms the core of what has later been called "The Swedish Model" - a partly formalized partly informal "constitution" regulating the relations between Labour, Capital and Government in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Perspektiv på tillväxt : En studie av småföretagares tillväxtintentioner

  Författare :Pia Mattsson; Bertil Gandemo; Hans Landström; Helge Helmersson; Jan Mattsson; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Tillväxtföretag; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER