Sökning: "tillväxt"

Visar resultat 1 - 5 av 423 avhandlingar innehållade ordet tillväxt.

 1. 1. Tillväxtbilder, regionala intentioner samt entreprenörers orsaksförklaringar av tillväxt en penroseisk syn på regional tillväxt

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Peter Selegård; Mälardalens högskola.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Tillväxt; Entreprenörer; Småföretag; Regional Utveckling; Partnerskap; Intentioner; Orsaksförklaringar; Penrose; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organisations;

  Sammanfattning : Regional utveckling har fått större betydelse de senaste årtiondena. En mer liberal frihandelsstruktur antas ha bidragit till en ökad globalisering, vilket lett fram till en ökad konkurrensutsatthet. LÄS MER

 2. 2. Pratnerskap - Ett sätt att organisera regional tillväxt Perspektiv på regional utveckling som fenomen och en analys av ett tillväxtprogram

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Johan Grinbergs; Mälardalens högskola.; Mälardalens högskola.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Utvecklingspartnerskap; partnerskap; regional utveckling; entreprenörskap; tillväxt; organisering; prat; handling; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organisations;

  Sammanfattning : During the first decade of the 21st century, there has been a shift in the view of what role regions should play in the creation of growth. From being governed from a national level more and more of the responsibility of creating growth is being transferred to a regional level. LÄS MER

 3. 3. Tillväxt och klassamarbete : en studie av den svenska modellens uppkomst

  Detta är en avhandling från Stockholm : Tiden

  Författare :Anders Johansson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1989]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; conflict; co-operation council; economic depression; economic growth; industrial democracy and profitsharing; industrial peace; legislation; profit; rationalization; standard of living; strikes; time and motion studies; wage drift; wage policy of solidarity; work efficiency; working environment; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This thesis deals with the rise, during the first half of this century, of the centrally organized co-operation between the principal actors on the Swedish labour market - Landsorganisationen, LO (The Swedish Trade Union Confederation) and Svenska Arbetsgivareforeningen, SAF ( The Swedish Employers' Confederation). This cooperation forms the core of what has later been called "The Swedish Model" - a partly formalized partly informal "constitution" regulating the relations between Labour, Capital and Government in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Perspektiv på tillväxt : En studie av småföretagares tillväxtintentioner

  Detta är en avhandling från Lund : Lund University

  Författare :Pia Mattsson; Bertil Gandemo; Hans Landström; Helge Helmersson; Jan Mattsson; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Tillväxtföretag; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Tillväxt- och riskfaktorer starten av ett miljardföretag: en studie av snabbväxande, högteknologiska, exportinriktade, mindre industriföretag

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Leif Rylander; [1992]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Industrial Marketing; Industriell marknadsföring;

  Sammanfattning : .... LÄS MER