Sökning: "tillväxt företag"

Visar resultat 1 - 5 av 39 avhandlingar innehållade orden tillväxt företag.

 1. 1. Tillväxtbilder, regionala intentioner samt entreprenörers orsaksförklaringar av tillväxt : en penroseisk syn på regional tillväxt

  Författare :Peter Selegård; Anders Lundström; Erik Lindhult; Birgitta Schwartz; Elisabeth Sundin; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Tillväxt; Entreprenörer; Småföretag; Regional Utveckling; Partnerskap; Intentioner; Orsaksförklaringar; Penrose; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organisations;

  Sammanfattning : Regional utveckling har fått större betydelse de senaste årtiondena. En mer liberal frihandelsstruktur antas ha bidragit till en ökad globalisering, vilket lett fram till en ökad konkurrensutsatthet. LÄS MER

 2. 2. Innovative Behaviour of Small Firms : Essays on Small Firms' Internationalisation and Use of Online Channels

  Författare :Vladimir Vanyushyn; Håkan Boter; Maria Bengtsson; Robert Blackburn; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Innovation; small and medium-sized enterprises; Internet; marketing; internationalisation; Sweden; Finland; Innovation; små och medelstora företag; onlinekanaler; Internet; marknadsföring; internationalisering; Sverige; Finland; Business studies; Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : The spread of information technology and the dissolution of international borders have had a significant impact on the challenges and opportunities faced by today's small and medium-sized enterprises (SMEs). Innovative behaviour on the part of SMEs is a prerequisite for a successful transformation of the opportunities offered by these structural changes into growth and profitability. LÄS MER

 3. 3. Företagsledares arbete och tillväxt

  Författare :Jonas Fasth; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Företagsledare; Entreprenörskap; Små- och medelstora företag; Executives; Entrepreneurship;

  Sammanfattning : The overall aim of this study is to contribute to knowledge about the relationship between what entrepreneurs do and firm growth. This aim have been translated into three research questions: (1) What characterizes the work of entrepreneurs in small and medium-sized businesses?; (2) What affects the design of entrepreneurial work? (3) How does the work of entrepreneurs relate to business growth? In order to develop knowledge about how entrepreneurs work to create growth interviews with 60 entrepreneurs were made. LÄS MER

 4. 4. Diffusa spänningar eller spännande tillväxt? : Företagsledning i tider av snabb förändring

  Författare :Joakim Netz; Esbjörn Segelod; Jan Löwstedt; Mats Magnusson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :Förnyelseprocesser; tillväxtstrategi; dynamiska förmågor; mikrosystem; entreprenöriellt management; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organisations;

  Sammanfattning : Ibland påstås snabba förändringar i omvärlden utmana storföretagens överlevnad mer än någonsin tidigare. I studien undersöks hur stora teknikbaserade företag förnyas genom utveckling av nya affärsområden. LÄS MER

 5. 5. Regionala företags förutsättningar för internationell konkurrenskraft : utvärdering av en undersökningsmetod

  Författare :Ragnar Ahlström Söderling; Björn Bjerke; Hultman Claes; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Innovation; Benchmarking; Best Business Practice; World Class; Konkurrenskraft; Tillväxt; Processer; Business studies; Företagsekonomi; Best Business Practic;

  Sammanfattning : Kan man bedöma om företag med tillväxtpotential även har kompetens att ta tillvara den? Denna fundering ligger till grund för den studie som redovisas i den här avhandlingen. Syftet med studien är i första hand att utvärdera hur en ”Best Business Practice”- modell kan bidra till ökad förståelse, hos myndigheter och andra samhällsaktörer, för vilka befintliga företag i en region som kan ha förutsättningar att vara internationellt konkurrenskraftiga med avseende på de processutövanden och processresultat som föreligger i deras operativa verksamhet. LÄS MER