Sökning: "tillit i organisationer"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden tillit i organisationer.

 1. 1. Delad tillit : Studier av personalinhyrning

  Författare :Sven Svensson; Per Carlson; Susanna Öhman; Christoffer Edling; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Under 1980-talet började det på olika sätt att talas om ett nytt arbetsliv karakteriserat av organisationers ökade behov av flexibilitet. Under 1990-talet kulminerade denna diskurs med teorier om gränslösa anställningar. Dessa beskrivningar och teorier har visat sig vara kraftigt överdrivna. LÄS MER

 2. 2. Webbaserade imaginära organisationers samverkansformer : Informationssystemarkitektur och aktörssamverkan som förutsättningar för affärsprocesser

  Författare :Per-Arne Segerkvist; Göran Goldkuhl; Karin Axelsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computer science; Datavetenskap; Internetbutiker; imaginära organisationer; informationssystem; systemstrukturering; rationaliseringseffekter; modern informationsteknik; Computer science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : De Internetbutiker som skapades under senare delen av 1990-talet, präglades av snabb etablering och deras övergripande mål var att ta så stora marknadsandelar som möjligt. Detta högt prioriterade krav på snabbhet var en av anledningarna till att dessa företag ofta tog hjälp av partners för att sköta delar av verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Förändringskompetens : En studie av anställdas upplevelser av lärande i samband med organisationsförändring

  Författare :Maria Melén Fäldt; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; learning; psychological contract; decision latitude; Organizational change; change competence;

  Sammanfattning : This thesis assumed the necessity of organizations having to be flexible in respect to mastering variation and unexpected circumstances. Organizations’ ability to alter the number of workers, or to vary the intensity of workers’ workload in a smooth way, is generally a prerequisite for flexibility. LÄS MER

 4. 4. Secure Tactical Communications for Inter-Organizational Collaboration : The Role of Emerging Information and Communications Technology, Privacy Issues, and Cyber Threats on the Digital Battlefield

  Författare :Johan Sigholm; Martin Norsell; Anne Persson; Gurpreet Dhillon; Högskolan i Skövde; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Militärteknik; Militärteknik; Informationssystem IS ; Information Systems; Försvarssystem; Military Technology;

  Sammanfattning : The development within the area of information and communications technology (ICT) has been rapid during the last couple of decades. Advancements in mobile technology, such as smartphones and other portable devices with embedded sensors, rapid expansion of communications infrastructure, and increased spectrum utilization, has had a major impact on civilian society, but increasingly also on professional organizations such as the Swedish Armed Forces. LÄS MER

 5. 5. Knowledge processes and capabilities in project-based organizations

  Författare :Sofia Pemsel; Byggproduktion; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; PBO; project; knowledge process; capabilities; end-user; real estate sector; PMO; knowledge governance; bridging boundaries; critical realism;

  Sammanfattning : The beauty of projects lies in their ability to integrate different knowledge bases and expertise in novel ways. Projects, though, are temporary in nature and this has consequences for the organization that uses them as a business strategy to improve its efficiency. LÄS MER