Sökning: "thulin"

Visar resultat 1 - 5 av 31 avhandlingar innehållade ordet thulin.

 1. 1. Putting words to child physical abuse Possible consequences, the process of disclosure, and effects of treatment. From children’s perspectives

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Johanna Thulin; Cecilia Kjellgren; Doris Nilsson; Eriksson Maria; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; child physical abuse; disclosure; participation; CPC-CBT; intervention;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of the thesis is to explore the experiences and possible consequences concerning reported health and relations between a parent perpetrator of physical child abuse and the children who are victims of the parental physical abuse, the children’s thoughts when disclosing the abuse, and the impact of an intervention designed to support these children in a Swedish context – Combined Parent Child Cognitive Behavioral Therapy (CPC-CBT). Methods: This thesis has a mix-method design. LÄS MER

 2. 2. Om luftmotståndet mot tunna plattor med föränderlig hastighet

  Detta är en avhandling från Håkan Ohlssons Boktryckeri

  Författare :Enoch Thulin; [1912]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysicumarkivet A:3;

  Sammanfattning : [abstract missing].... LÄS MER

 3. 3. Den cystektomerade individen : stressande vardagssymtom efter avlägsnad urinblåsa på grund av urinblåsecancer

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Oncology-Pathology

  Författare :Helena Thulin; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Urinblåsecancer är tumörsjukdom som drabbar fler än 2000 svenska män och kvinnor årligen [1]. Den rekommenderade botande behandlingen för dem med avancerad urinblåsecancer är ett större kirurgiskt ingrepp där urinblåsan tas bort (cystektomi) och en förbindelse för avflöde av urin från urinledarna skapas (urindeviation). LÄS MER

 4. 4. On two classic problems in statistics

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala University, Department of Mathematics

  Författare :Måns Thulin; Silvelyn Zwanzig; Dietrich von Rosen; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MATHEMATICS Applied mathematics Mathematical statistics; MATEMATIK Tillämpad matematik Matematisk statistik; Mathematical Statistics; Matematisk statistik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. The genus Wahlenbergia s. lat. (Campanulaceae) in tropical Africa and Madagascar

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mats Thulin; [1975]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Biology; NATURVETENSKAP Biologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER