Sökning: "third language learning"

Visar resultat 1 - 5 av 70 avhandlingar innehållade orden third language learning.

 1. 1. Writing in a third language a study of upper secondary students’ texts, writing processes and metacognition

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Yvonne Knospe; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; foreign language learning; second language acquisition; third language learning; writing in a foreign language; learning to write; metacognition; keystroke logging; text quality; German; upper secondary school; language teaching and learning; språkdidaktik; Linguistics; lingvistik;

  Sammanfattning : Learning an additional foreign language (usually referred to as a third language, L3) after English (L2) in formal settings seems to remain relatively unsuccessful in the European context (European Commission 2012), despite the reported advantages from extensive language learning experiences. Against this background the present thesis explores the potential benefits of a teaching approach focused on writing strategies and metacognitive reflections for L3 writing. LÄS MER

 2. 2. Getting started Children’s participation and language learning in an L2 classroom

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Asta Čekaitė; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; language classroom; language learning; second language acquisition; social interaction; language socialization; peer group; affective stances; language play; socialt samspel; språksocialisation; kamratgruppen; språklig lek; affektiva uttryck; förberedelseklass; andraspråksinlärning; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Bilingualism; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om en förberedelseklass med elever (7-10 år) som har ett annat hemspråk än svenska (arabiska, kurdiska, thailändska). Utifrån empiri som samlats in genom videoinspelningar och observationer under ett års tid i en förberedelseklass studeras elevernas deltagande och språkinlärning i det dagliga klassrumsarbetet. LÄS MER

 3. 3. Developing and Evaluating Language Tools for Writers and Learners of Swedish

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Ola Knutsson; KTH.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; interactive learning systems; error; feedback; human-computer interaction; grammar checking; grammaticality judgments; parsing; second language learning; Swedish; evaluation; user studies; language technology; computer assisted language learning; writing; language tools; interaktiva lärsystem; fel; återkoppling; grammatikkontroll; språkverktyg; människa-datorinteraktion; skrivande; andraspråksinlärning; grammatikalitetsbedömning; parsning; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Language technology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Språkteknologi;

  Sammanfattning : Skrivande och skrivet språk är idag en viktig del av många människors liv, i datorns ordbehandlare, i e-postprogram och i chattkanaler på Internet. Skrivet språk har blivit mer eller mindre en förutsättning för människors dagliga kommunikation. Denna utveckling av samhället leder till ökade behov av att på olika sätt hantera text. LÄS MER

 4. 4. Deictic Demonstratives in Japanese, Finnish and Swedish First and Third Language Perspectives

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Asian, Middle Eastern and Turkish Studies, Stockholm University

  Författare :Mitsuyo Kuwano Lidén; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Japanese; Finnish; Swedish; spatial-deictically used demonstratives; interlanguage; third-language learning; Japanology; japanologi;

  Sammanfattning : The goal of this thesis is twofold. Firstly, it investigates the actual, native use of spatial-deictic demonstratives in Japanese, Finnish and Swedish. LÄS MER

 5. 5. Language, identity and social behaviour : a sociocultural approach to the study of the concept "will" on the effectiveness of the "how's" and "why's" of bilingualism

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Ali Reza Sahaf; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1994]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socio-cultural systems; comvergent thinking; equilibrium; mini-culture; cultural in; contrapoise; unipoise; equipoise.;

  Sammanfattning : The study is theoretically and empirically a multidisciplinary survey of the problems surrounding the issues of bilingualism in multicultural multiracial communities. The main purpose is to explore the influence of the synergy effects of the socio-cultural forces both on the quality and the outcome of minority language education in Sweden. LÄS MER