Sökning: "theorizing"

Visar resultat 1 - 5 av 83 avhandlingar innehållade ordet theorizing.

 1. 1. Med relationen som redskap? Om socialsekreterare, klientarbete och professionalitet i socialtjänsten

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jessica Sjögren; Martin Börjeson; Kerstin Johansson; Kerstin Svensson; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social workers; social services; social worker-client relationship; professionalism; theorizing; Socionomer; socialtjänst; relationer; klientarbete; professionalitet; teoretisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att belysa hur socionomer talar om relationen och dess betydelse för klientarbete inom socialtjänsten. Relationen mellan socialarbetare och klient beskrivs ofta som ett kärnområde i socialt arbete, som ”praktikens hjärta”, men ämnet är också laddat i det sociala arbetet diskurs. LÄS MER

 2. 2. Designing for Autonomy

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mikael Laaksoharju; Iordanis Kavathatzopoulos; Donald Gotterbarn; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; design method; design philosophy; user-centered design; theorizing; falsification; interaction design; hypothesis; mental models; autonomy; Datavetenskap med inriktning mot människa-datorinteraktion; Computer Science with specialization in Human-Computer Interaction;

  Sammanfattning : In this thesis, two problems are addressed.The first problem is how designers of computerized artifacts come to understand what they should design. LÄS MER

 3. 3. Orchestrating mathematical whole-class discussions in the problem-solving classroom Theorizing challenges and support for teachers

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Maria Larsson; Andreas Ryve; João Pedro da Ponte; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; whole-class discussion; problem solving; five practices model; mathematical connection; argumentation; inquiry argument; supportive tool; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : Promising teaching approaches for developing students’ mathematical competencies include the approach of teaching mathematics through problem solving. Orchestrating a whole-class discussion of students’ ideas is an important aspect of teaching through problem solving. LÄS MER

 4. 4. Scenarios we live by Theorizing anticipatory practices for societal security

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Mikael Linnell; Anna Olofsson; Susanna Öhman; Sissel Haugdal Jore; [2020]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : This thesis explores and theorizes practices for generating knowledge and experience of possible futures in the present. Often, our unreflected everyday actions are clearly focused on the future. LÄS MER

 5. 5. Integration and politics among African states : limitations and horizons of mid-term theorizing

  Detta är en avhandling från Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet

  Författare :Chimelu Chime; [1977]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER