Sökning: "theorizing"

Visar resultat 1 - 5 av 73 avhandlingar innehållade ordet theorizing.

 1. 1. Med relationen som redskap? Om socialsekreterare, klientarbete och professionalitet i socialtjänsten

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jessica Sjögren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social workers; social services; social worker-client relationship; professionalism; theorizing; Socionomer; socialtjänst; relationer; klientarbete; professionalitet; teoretisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att belysa hur socionomer talar om relationen och dess betydelse för klientarbete inom socialtjänsten. Relationen mellan socialarbetare och klient beskrivs ofta som ett kärnområde i socialt arbete, som ”praktikens hjärta”, men ämnet är också laddat i det sociala arbetet diskurs. LÄS MER

 2. 2. Designing for Autonomy

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mikael Laaksoharju; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; design method; design philosophy; user-centered design; theorizing; falsification; interaction design; hypothesis; mental models; autonomy; Datavetenskap med inriktning mot människa-datorinteraktion; Computer Science with specialization in Human-Computer Interaction;

  Sammanfattning : In this thesis, two problems are addressed.The first problem is how designers of computerized artifacts come to understand what they should design. LÄS MER

 3. 3. Orchestrating mathematical whole-class discussions in the problem-solving classroom Theorizing challenges and support for teachers

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Maria Larsson; Mälardalens högskola.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; whole-class discussion; problem solving; five practices model; mathematical connection; argumentation; inquiry argument; supportive tool; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : Promising teaching approaches for developing students’ mathematical competencies include the approach of teaching mathematics through problem solving. Orchestrating a whole-class discussion of students’ ideas is an important aspect of teaching through problem solving. LÄS MER

 4. 4. Integration and politics among African states : limitations and horizons of mid-term theorizing

  Detta är en avhandling från Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet

  Författare :Chimelu Chime; [1977]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ecologies of the Imagination Theorizing the participatory aesthetics of the fantastic

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Culture and Aesthetics, Stockholm University

  Författare :Per Israelson; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Media theory; genre theory; media ecology; posthumanism; ecocriticism; neocybernetics; sympoiesis; ontogenesis; fantasy; the fantastic; comic books; William Blake; Alan Moore; J. R. R. Tolkien; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : This book is about the participatory aesthetics of the fantastic. In it, the author argues that the definition of the fantastic presented by Tzvetan Todorov in 1970 can be used, provided it is first adapted to a media-ecological framework, to theorize the role of aesthetic participation in the creation of secondary worlds. LÄS MER