Sökning: "the tunnel project in Hallandsås"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden the tunnel project in Hallandsås.

 1. 1. Norms and legal rules. An investigation of the tunnel construction through the Hallandsås ridge

  Författare :Matthias Baier; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; Hallandsås; action-oriented system; normativity; tunnel construction; Sociologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Tunnelbygget genom Hallandsåsen har utvecklats på ett sådant sätt och fått sådana konsekvenser, att frågan hur projektet skall förstås och förklaras är viktig. Vill man studera vilka mekanismer i samhället som kan förhindra projektets förlopp eller dess konsekvenser, bör man först förstå projektet. LÄS MER

 2. 2. Local Environment at Stake : The Hallandsås Railway Tunnel in a Social and Cultural Context

  Detta är en avhandling från Annelie Sjölander-Lindqvist, CEFOS, Göteborg University, Box 720, 405 30 Göteborg, SWEDEN

  Författare :Annelie Sjölander-Lindqvist; Lunds universitet.; Lund University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; hydraulic engineering; offshore technology; soil mechanics; Civil engineering; ethnology; Cultural anthropology; groundwater; environmental impact; landscape; Facility siting; local community; Hallandsås railway tunnel; Väg- och vattenbyggnadsteknik; etnologi; Kulturantropologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Byggandet av en järnvägstunnel genom Hallandsås har kommit att innebära ingrepp i och förändring av den traditionella landskapsbilden. Storskaliga och industriellt betonade infrastrukturprojekt är därför, ur lokalsamhällets perspektiv, inte bara en fråga om eventuella nya arbetstillfällen, modernisering och utveckling. LÄS MER

 3. 3. Sju miljarder för sju minuter? Planering, politik och hybrida geografier i tunnelbygget genom Hallandsås

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Maria Frisk; Karlstads universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; hybrid geographies; sustainable development; planning; politics; the tunnel project in Hallandsås; hybrida geografier; hållbar utveckling; planering; politik; tunnelbygget vid Hallandsås; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; Kulturgeografi; Human Geography;

  Sammanfattning : This thesis explores the ontologies of planning, science, and politics underlying the tunnel project at Hallandsås. Four such foundational (universal) views are identified – absolute conceptions of space, linear notions of time, binary logic and anthropocentrism. LÄS MER

 4. 4. The Applicability of Geoelectrical Methods in Pre-Investigation for Construction in Rock

  Detta är en avhandling från Engineering Geology, Lund University

  Författare :Berit Ensted Danielsen; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Borehole geophysics; Pre-investigation; Geoelectrical imaging; Applied geophysics; Value of Information Analysis VOIA ;

  Sammanfattning : Construction in rock is associated with risks because knowledge of the geology and ground conditions is limited. Unforeseen rock conditions involve a large risk to the project and can in the end entail delays and extra costs. LÄS MER