Sökning: "the swedish language"

Visar resultat 1 - 5 av 1180 avhandlingar innehållade orden the swedish language.

 1. 1. Varifrån kom svenskan? : Om den svenska vokabulären i en fyrspråkig ordbok utgiven i Riga 1705

  Författare :Lennart Larsson; Sven-Göran Malmgren; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish language; Swedish; history of lexicography; thematic lexicography; multilingual dictionaries; 17th century Latin-Swedish dictionaries; dictionary use; the Swedish province of Livonia; history of printing; Svenska; Swedish language; Svenska språket; Scandinavian Languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : In 1705, a four-language thematic dictionary was published in Riga, Wörter-Büchlein, wie etzliche gebräuchliche Sachen auff Teutsch, Schwedisch, Polnisch und Lettisch zu benennen seynd. Its structure is almost identical to a dictionary published by the same printing house in 1688, Vocabularium wie etzliche gebräuchliche Sachen auff Teutsch, Lateinisch, Polnisch und Lettisch auszusprechen seynd. LÄS MER

 2. 2. Debating Swedish : Language Politics and Ideology in Contemporary Sweden

  Författare :Tommaso M. Milani; Kenneth Hyltenstam; Sally Johnson; Adrian Blackledge; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; bilingual education; citizenship; CDA; language debate; language ideology; language legislation; language politics; language testing; social theory; Sweden; Bilingualism; Tvåspråkighet; tvåspråkighetsforskning; Bilingualism Research;

  Sammanfattning : This thesis is concerned with three language debates that reached their most crucial peaks in Sweden at the beginning of the twenty-first century: (i) the debate on the promotion of the Swedish language, (ii) the debate on language testing for citizenship, and (iii) the debate on mother tongue instruction. The main scope of the thesis is to take a theoretically multi-pronged approach to these debates trying to shed light on the following aspects: Why did such debates emerge when they did? Which discourses were available in those specific historical moments? Who are the social actors that intervened in these debates? What is at stake for them? What do they claim? What systems of values, ideas and beliefs – i. LÄS MER

 3. 3. Steg för steg. Naturvetenskapligt ämnesspråk som räknas

  Författare :Judy Ribeck; Lars Borin; Emma Sköldberg; Mats Wirén; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; HUMANITIES; academic language; computational linguistics; corpus linguistics; language technology; natural language processing; scientific language; subject-specific language; Swedish textbooks; quantitative stylistics; Svenska språket; Swedish;

  Sammanfattning : In this work, I present a linguistic investigation of the language of Swedish textbooks in the natural sciences, i.e., biology, physics and chemistry. The textbooks, which are used in secondary and upper secondary school, are examined with respect to traditional readability measures, e. LÄS MER

 4. 4. Språkaktivism : Diskussioner om feministiska språkförändringar i Sverige från 1960-talet till 2015

  Författare :Daniel Wojahn; Anna-Malin Karlsson; Lann Hornscheidt; Karin Milles; Charlotta Seiler Brylla; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; language and gender; gender neutral language; feminist language change; feminist activism; transgender activism; language policy; language planning; språk och kön; feministisk språkförändring; feministisk aktivism; könsneutralt språk; transperson; cisperson; hen; språkplanering; språkvård; språkaktivism;

  Sammanfattning : Målet med språkaktivism är att förändra samhället genom att förändra språket. Språkaktivism bedrivs ”underifrån” i syfte att utmana och på lång sikt upphäva diskriminerande samhällsstrukturer.I den här avhandlingen undersöks diskussioner om feministisk språkaktivism som förts i Sverige från 1960-talet till 2015. LÄS MER

 5. 5. Det groteska : Kroppens språk och språkets kropp i svensk lyrisk modernism

  Författare :Ingemar Haag; Lars Elleström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; grotesque; aesthetics; modernism; Swedish poetry; Pär Lagerkvist; Edith Södergran; Elmer Diktonius; Gunnar Björling; Artur Lundkvist; Harry Martinson; Gunnar Ekelöf; sublime; ornament; mythology; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : It is the objective of this thesis to trace the grotesque image and determine its configurations in Swedish lyrical modernism, and to reveal the theoretical and historical incentives to these images. The grotesque image has been a powerful expression during the 20th century. LÄS MER