Sökning: "the middle ages"

Visar resultat 1 - 5 av 202 avhandlingar innehållade orden the middle ages.

 1. 1. Medeltider : samtida mobiliseringsprocesser kring det förflutnas värden

  Författare :Göran Gruber; Anders Kaliff; Peter Aronsson; Cornelius Holtorf; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Middle-Ages; uses of History; Cultural Recourse Management; Contract Archaeology; Experience tourism; Local policies; Vadstena; Skänninge; Östergötland; Medeltid; historiebruk; minnesvård; uppdragsarkeologi; upplevelseturism; lokal politik; Vadstena; Skänninge; Östergötland; History subjects; Historieämnen;

  Sammanfattning : Den här studien använder en bred förståelse av begreppet medeltider för att visa hur värden och handlingsnormer skapas och omförhandlas i samtida historiebruk. Den bidrar till analysen och diskussionen kring minnespolitikens centrala spänningsförhållanden där representativa demokratiska och nationella mål ställs mot direkt demokratiska och mångkulturella tankemönster. LÄS MER

 2. 2. "Det romantiska tidehvarfvet" : De svenska romantikernas medeltidsuppfattning

  Författare :Urban Josefsson; Staffan Källström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History of science and ideas; construction of history; Middle Ages; Swedish romanticism; Per Daniel Amadeus Atterbom 1790—1855 ; Erik Gustaf Geijer 1783—1847 ; Idé- och lärdomshistoria; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : The dissertation deals with the view of the Middle Ages in the Swedish Romantic Movement in the first half of the 19th century. A presentation is given of the treatment of the Middle Ages in the historical and fictional works of the Romantics, and it is shown how this treatment was influenced by both their philosophical outlook and their view of contemporary morality and politics. LÄS MER

 3. 3. Bebådelsebilder : Om bildbruk under medeltiden

  Författare :Mia Åkestam; Margaretha Rossholm Lagerlöf; Margareta Kempff Östlind; Jan von Bonsdorff; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Annunciation; Virgin Mary; angel; Gabriel; incarnation; medieval art; gesture; visual rethoric; reception; image culture; image context; liturgy; devotional image; palm; crown; pattens; medieval Sweden; Gotland; Lake Mälar district; Vadstena; St. Birgitta of Sweden; power; crusade; pilgrimage; Bebådelsen; jungfru Maria; ängel; Gabriel; inkarnation; medeltidskonst; gestik; bildretorik; reception; bildkultur; bildkontext; liturgi; andaktsbild; palm; krona; patinor; medeltida Sverige; Gotland; Mälardalen; Vadstena; Heliga Birgitta; makt; korståg; pilgrimsresa; Art; Konstvetenskap; konstvetenskap; History Of Art;

  Sammanfattning : This thesis investigates the Annunciation motif and the use of images in a medieval socio-cultural context. There are almost 400 medieval images of the Annunciation from the period 1150–1550 in Sweden today. It is found in murals, baptismal fonts, paintings, wooden sculpture, stone reliefs, liturgical vessels, textile works and altarpieces. LÄS MER

 4. 4. Modal syllogistics in the Middle Ages

  Författare :Henrik Lagerlund; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Philosophy; modal syllogistic; modal logic; Middle Ages; Aristotle; Robert Kilwardby; Albert the Great; Averroes Ibn Rushd ; Richard of Campsall; William of Ockham; John Buridan; Pseudo-Scotus; Albert of Saxony; Marsilius of Inghen; Jodocus Trutfetter; George of Brussels; Filosofi; Philosophy subjects; Filosofiämnen; teoretisk filosofi; Theoretical Philosophy;

  Sammanfattning : This thesis presents the first systematic study of the development of the theory of modal syllogistic during the Middle Ages. It traces the theory from the first commentators, after the rediscovery of Aristotle's Prior Analytics in the twelfth century, to the end of the Middle Ages in the fifteenth century. LÄS MER

 5. 5. Den gotiske labyrint : Middelalderen og kirkerne i Danmark

  Författare :Jes Wienberg; Historisk arkeologi; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Gothic; Gothicization; Middle Ages; church; Denmark; Romanesque;

  Sammanfattning : The Gothic Maze focuses on the vigorous building activity among the 2,692 parish churches in medieval Denmark in the time up to the Reformation: Was this an expression of economic prosperity, increased piety, or a church in crises? Can the development be described as a transition from Romanesque to Gothic? How did the churches change? What was the economic background? Who were the benefactors? What were their motives? And what can the changes teach us about the Middle Ages as an epoch?The Gothic Maze studies the concepts of church architecture, its explanations, sources, and contexts. The dissertation emphasizes that concepts as "the Middle Ages", "Romanesque", and "Gothic" are nothing but metaphors created in modern times. LÄS MER