Sökning: "the international law of targeting"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden the international law of targeting.

 1. 1. Knowing and Seeing the Combatant. War, Counterinsurgency and Targeting in International Law

  Författare :Amin Parsa; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; public international law; the principle of distinction; targeting; the international law of targeting; counterinsurgency; US Army; technologies of visualisation; knowledge-vision; military uniform; disposition matrix; war; folkrätt; riktat dödande; krigets lagar; distinktionsprincipen; militär uniform; gerillabekämpning;

  Sammanfattning : Knowing and Seeing the Combatant investigates how does the US counterinsurgent forces make distinction between civilians and combatants during targeting practices? This dissertation is specifically focused on the visual dynamics of the contemporary targeting and as such argues that the insurgent's withdrawal from the obligation of visual self-identification as targets by not wearing military uniform reveals a complicated logic of target-ability in the laws of armed conflict (LOAC).Focusing on the legal, political and visual functions of the military uniform, this dissertation argues that LOAC legitimises lethal violence by reliance on a particular conception of human target that can be summarised as a nexus of ‘knowledge – contribution to adversarial militarised willpower – and Vision – material modes of visibility and invisibility’. LÄS MER

 2. 2. Verktyg i lokalt säkerhetsarbete med särskilt fokus på olycksutredningar

  Författare :Mattias Strömgren; Ragnar Andersson; Lars Harms-Ringdahl; Kjell Harald Olsen; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Municipal safety management; local safety management; risk management; tools for safety management; risk analysis; accident investigation; methods for accident investigation; accident investigation process; accident analysis; Kommunalt säkerhetsarbete; lokalt säkerhetsarbete; riskhantering; verktyg för säkerhetsarbete; riskanalys; olycksutredning; metoder för olycksutredning; olycksutredningsprocess; olycksanalys; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : Kommuner har en unik position i säkerhetsarbetet genom att vara nära både medborgarna och de olyckor och skador som drabbar befolkningen. Trots långtgående framsteg inom teknologi och ett etablerat välfärdssamhälle utgör personskador till följd av olyckor ett betydande folkhälsoproblem i Sverige liksom i övriga nordiska länder. LÄS MER