Sökning: "the global world"

Visar resultat 1 - 5 av 560 avhandlingar innehållade orden the global world.

 1. 1. Learning and teaching sustainable development in global-local contexts

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle

  Författare :Birgitta Nordén; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Contextual Analysis; Critical Knowledge Capabilities; Deep Approaches to Learning; Deep Approaches to Teaching; Education for Sustainable Development ESD ; Environmental and Sustainabilty Education Research ESER ; Global Classrooms; Global Learning; Global Learning for Sustainable Development GLSD ; Global-Local Contexts; Phenomenography; Sustainable Development; Teaching Approaches; Transdisciplinary Teaching; Transitions; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Deep approaches to learning; Deep approaches to teaching; Education for Sustainable Development; ESD; Environmental and Sustainabilty Education Research; ESER; Global classrooms; Global learning; Global eduction; Global - local contexts; Global Learning for Sustainable Development; GLSD; Global teaching and learning; SD; sustainability; Transnational education; Online learning; Transnational learning;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to develop knowledge of teaching and learning sustainable development in global–local contexts. The research field is global learning for sustainable development (GLSD). LÄS MER

 2. 2. The Global Art World, Inc. : On the globalization of contemporary art

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Charlotte Bydler; Södertörns högskola.; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; globalisering; konstvärldssystem; biennaler; samtidskonst; konsthistoriografi; Arthur C. Danto; Gayatri Chakravorty Spivak; Gerardo Mosquera; Paul Virilio; interpellation; Art history; globalization; art world-system; biennials; contemporary art; art historiography;

  Sammanfattning : This study examines certain segments of the art world-system in which geographical distances seemed to vanishing as a result of faster and more intense interaction levels. This particular art world-system has been conceptualized in contradictory ways. LÄS MER

 3. 3. The world household : Georg Borgström and the postwar population-resource crisis

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Björn Ola Linnér; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; environmental history; natural resources; population growth; conservation; natural resource policy; environmental ideology; Georg Borgström; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This dissertation deals with how the agenda of environmental issues was set in the early postwar years. Natural resources were placed high on the agenda of international politics, the scientific community and the media. LÄS MER

 4. 4. Global rörelse : : Den globala rättviserörelsen och modernitetens omvandlingar

  Detta är en avhandling från Atlas

  Författare :Magnus Wennerhag; Lund University.; Lunds universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Lorenz von Stein; individualisering; sociala rörelser; demokrati; civilsamhälle; globalisering; sociologi; Gustave Le Bon; modernitet; Alain Touraine; Peter Wagner; globala rättviserörelsen; kreativitet; kollektivt handlande; world social forum; politik; social change; individualization; social movements; democracy; civil society; globalization; sociology; modernity; global justice movement; creativity; collective action; mediation; politics;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens utgångspunkt är att sociala rörelser bör betraktas som politiska aktörer och samhälleliga uttryck för den under moderniteten centrala föreställningen om autonomi, det vill säga politiskt självstyre. För att förstå de sociala rörelsernas förhållande till politiken i stort bör man därför sätta dem i samband med dels moderniteten i sig, dels de avgörande förändringar inom moderniteten som har skett sedan dess genombrott. LÄS MER

 5. 5. The Story of Phosphorus Sustainability implications of global phosphorus scarcity for food security

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Dana Cordell; Stuart White; Jan-Olof Drangert; Julie Wilk; Johan Rockström; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; global phosphorus scarcity; peak phosphorus; global food security; sustainable resource use; food production and consumption system; transdisciplinary; systems thinking; global fosforbrist; peak fosfor; global matsäkerhet; hållbar resursanvändning; system för produktion och konsumtion av mat; transdisciplinaritet; systemtänkande; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Water in nature and society; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vatten i natur och samhälle;

  Sammanfattning : The story of phosphorus began with the search for the philosopher’s stone, and centuries later the critical role of phosphorus in soil fertility and crop growth was highlighted. Eventually, phosphorus was implicated in the global environmental challenge of eutrophication. LÄS MER