Sökning: "the aesthetics of the post-war era"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden the aesthetics of the post-war era.

 1. 1. Landskap på jorden och i drömmen. Studier i Folke Isakssons lyrik

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Håkan Sandgren; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; General and comparative literature; the aesthetics of the post-war era; modernist poetry; lyrical tropes and clichés; intertextuality; the metaphor of the journey; poetry of place; 20th century Swedish poetry; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I min avhandling studerar jag Folke Isakssons lyriska författarskap. Jag försöker visa hur han använder sig av platsskildringar, landskapsbilder och naturelement för att framställa ett själstillstånd. LÄS MER

 2. 2. Modernismens bilder : Den moderna bilderboken i Norden

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Elina Druker; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Children’s literature; picture books; modernism; literary history; illustration; artists’ books; intermediality; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; litteraturvetenskap; History of Literature;

  Sammanfattning : This doctoral thesis is based on a survey of an extensive corpus of Nordic picture books and illustrated children’s books from mainly the 1940’s and 1950’s. It discusses different aspects of the position of the child, children’s culture and children’s literature in the works of the young generation of artists during this era. LÄS MER