Sökning: "the Swedish upper secondary school"

Visar resultat 1 - 5 av 326 avhandlingar innehållade orden the Swedish upper secondary school.

 1. 1. Godkänd i svenska? : Bedömning och analys av gymnasieelevers texter

  Författare :Eva Östlund-Stjärnegårdh; Caroline Liberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; Upper-secondary school; school texts; grades; assessment; Swedish; national tests; writing; manipulated texts; sentence structure; holistic scoring; Nordiska språk - allmänt; Gymnasieskola; elevtext; betyg; bedömning; svenska; nationella prov; skrivande; manipulerade texter; meningsbyggnad; helhetsbedömning; Scandinavian languages; Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This thesis deals with the assessment of school texts by students in Swedish upper-secondary school or in the corresponding adult education and concentrates on what differs between the grades Pass and Fail. The 60 texts used in the survey come from the 1997 archives of the national test construction group. LÄS MER

 2. 2. Skriftpraktiker i gymnasieskolan : Bygg- och omvårdnadselever skriver

  Författare :Maria Westman; Ulla Ekvall; Hans Stand; Synnøve Matre; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; literacy practice; Swedish; text activity; Upper Secondary School; vocational training; writing; writing activity; writing competence; Scandinavian languages; Nordiska språk; Scandinavian Languages; nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages; skriftpraktik; svenska; textaktivitet; gymnasiekola; yrkesförberedande program; skrivande; skrivaktivitet; skrivkompetens;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation is to demonstrate and explain the place and function writing has in all subjects in two vocational classes in a Swedish upper secondary school. The material has been collected through ethnographic field studies in construction and health care classes over one school year. LÄS MER

 3. 3. Skoldemokratins fördolda jämställdhetsproblem : Eleverfarenheter i en könssegregerad gymnasieskola

  Författare :Johanna Jormfeldt; Stefan Höjelid; Per Gerrevall; Per Strömblad; Jörgen Johansson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school democracy; gender equality; gender segregation; contextual effects; upper secondary education programme; student experiences; upper secondary school; Kronoberg County; skoldemokrati; jämställdhet; könssegregation; kontexteffekter; gymnasieprogram; eleverfarenheter; gymnasieskola; Kronobergs län; Political science; Statsvetenskap; Statsvetenskap med didaktisk inriktning; Political Science Education;

  Sammanfattning : The general question in this dissertation is whether the democracy of schools is carried out in a gender equal manner in Sweden’s gender segregated upper secondary school. Students’ experiences of school democracy are measured using the dimensions of influence, discussion and legal rights. LÄS MER

 4. 4. Mathematics in the Swedish Upper Secondary School Electricity Program : A study of teacher knowledge

  Författare :Lena Aretorn; Manya Raman Sundström; Tomas Bergqvist; Ola Helenius; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematics education; teacher knowledge; electricity education; upper secondary school; vocational education; Swedish secondary school; didactics of mathematics; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Mathematical knowledge is often a prerequisite for students at Swedish upper secondary vocational programs to be able to study vocational courses, for example electricity courses in the Electricity Program. Electricity Program students study mathematics in their electricity courses as well as in their mathematics course. LÄS MER

 5. 5. Att se den andre: texten eller världen? : Interaktion mellan gymnasieelever och en kenyansk novell

  Författare :Tammi Gustafsson Nadel; AnnaCarin Billing; Ingemar Haag; Magnus Jansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; world literature; thematic analysis; critical literacy; literature analysis; Swedish; liter-ature education; upper secondary school; språkdidaktik; Language Education;

  Sammanfattning : The present licentiate thesis aims to investigate students’ written reflections after reading a Kenyan short story, distant from the students’ previous experiences from a geographical, cultural and societal point of view. The study was carried out at Swedish upper secondary school with 83 16- and 17-year-old students in year one and two at a college preparatory program. LÄS MER