Sökning: "the NyTid test"

Hittade 1 avhandling innehållade orden the NyTid test.

  1. 1. Bedömningar av ungas rörelseförmåga En idrottsvetenskaplig problematisering och validering

    Detta är en avhandling från Stockholm : Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

    Författare :Anna Tidén; GIH. Gymnastik- och idrottshögskolan; [2016]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; movement ability; movement competence; fundamental movement skills; movement assessment; motor skills test; the NyTid test; youth; physical education and health; physical activity; physical literacy; social construction; physical capital; habitus; structural validation; longitudinal study; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities;

    Sammanfattning : The overall purpose of this thesis is to investigate, discuss and problematise different aspects of movement ability. The four sub-studies of the thesis deal with various issues concerning assessment of movement ability. LÄS MER