Sökning: "the Internet"

Visar resultat 1 - 5 av 1009 avhandlingar innehållade orden the Internet.

 1. 1. Självmord och Internet : Kommunikation om ett livsfarligt ämne

  Författare :Michael Westerlund; Ester Pollack; Terje Rasmussen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; suicide; internet; pro-suicide; suicide-preventive; webbsites; internet forums; självmord; internet; självmordsförespråkande; suicidpreventiv; webbsidor; internetforum; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; Communication Studies; medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : With suicide still a taboo subject in contemporary society, websites and discussion forums on the Internet have become an important and controversial source of information. Through the Internet, the distinction between personal, intimate communication and public communication has blurred, which also has consequences for how the question of suicide is addressed in society. LÄS MER

 2. 2. Coordinating the Internet

  Författare :Fredrik Lindeberg; Alf Westelius; Nils-Göran Olve; Bertil Thorngren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; internet; internet coordination; internet governance; coordination; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Många självklarheter i vårt digitala samhälle är beroende av Internet för att fungera. Allt från smarta dörrar för hemtjänster, till självscanningsapparaterna på ICA, till nyare bilar, moderna tillverkningsrobotar, telefoner och affärssystem. LÄS MER

 3. 3. Bridging the distance : children’s strategies on the internet

  Författare :Elza Dunkels; Gun-Marie Frånberg; Lisbeth Lundahl; Ola Erstad; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Internet; net cultures; children; digital native; online threats; counter-strategies; online interviews; online ethics; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : This thesis deals with the following questions: What do children find negative on the Internet? What counter strategies do they use? How have they developed these strategies? The method used is one-to-one online interviews and the analyses are qualitative in nature. The sample is children in grade 6 of the Swedish compulsory school, aged between 11 and 13. LÄS MER

 4. 4. Barns digitala rum : berättelser om e-post, chatt & Internet

  Författare :Patrik Hernwall; Karin Aronsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Children; childhood; e-mail; chat; the Internet; communication; cyberspace; pedagogical ethnography; Barn och datorer; Chatt; pedagogik; Education; barn; barndom; e-post; chatt; Internet; kommunikation; pedagogisk etnografi;

  Sammanfattning : This thesis contributes to an understanding of the conditions of children in the changeable society, by way of a study on children’s use and experiences of e-mail, chat and the Internet as means of communication. The empirical material used is interviews with children between 8 and 13 years old, conducted in their school environment, complemented with a continuous dialogue via e-mail and chat over a period of 17 months between 1997 and 1998. LÄS MER

 5. 5. Bibeln på mina egna villkor : En studie av medierade kontakter med bibeln med särskilt avseende på ungdomar och Internet

  Författare :Anders Sjöborg; Anders Bäckström; Alf Linderman; Jørgen Straarup; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Internet; religion; young people; youth; late modernity; mediated religion; the Bible; detraditionalization; individualization of religion; weakening of tradition; collective memory; plausibility structure; Sociology of religion; Religionssociologi;

  Sammanfattning : Does mediation via the Internet contribute to the use of the Bible as a cultural resource, and if so does this contribute to other ways of relating to the Bible as an authority? This is investigated in three steps. Firstly, quantitative survey data concerning Bible reading and other forms of contact with the Bible as well as attitudes to the Bible are scrutinized for variation over time and generational differences. LÄS MER