Sökning: "the FinEsS Studies"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden the FinEsS Studies.

 1. 1. Asthma, chronic bronchitis, chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and respiratory symptoms among adults in Estonia : Prevalence and risk factors - comparison with Sweden and Finland - The "FinEsS" studies - Estonia I

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Institute of Enviromental Medicine

  Författare :Mari Meren; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Epidemiology; asthma; chronic bronchitis; COPD; Estonia; the FinEsS Studies;

  Sammanfattning : The thesis is based on original research data of the Estonian part of the "FinEsS" studies, which are cross-sectional comparative studies between Finland, Estonia and Sweden aiming to estimate the prevalence of respiratory symptoms, asthma, chronic bronchitis, COPD and allergy and to assess risk factors for the diseases and conditions. In Estonia the study areas included Tallinn, the capital of the country, Saaremaa, an agricultural island in the Baltic Sea, and Narva, a heavily industrialised town located at the Russian border. LÄS MER

 2. 2. Chemokines and Integrins in Lymphocyte Development and Localization

  Detta är en avhandling från Jan Marsal, Section fo Immunology, BMC I-13, 22184 Lund ([email protected])

  Författare :Jan Marsal; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunologi; serologi; transplantation; serology; Immunology; homing; development; IEL; lymphocytes; chemokines; integrins;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Immunförsvaret, som även kan benämnas immunsystemet, kan betraktas som ett organ som är utspritt i hela kroppen istället för samlat på ett ställe. Immunsystemet består av ett stort antal vita blodkroppar som finns i blodet, ute i vävnaderna, samt samlade i lymfkörtlar och mjälten. LÄS MER