Sökning: "the Bible and the arts"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden the Bible and the arts.

 1. 1. Romanen och evangeliet : Former för Jesusgestaltning i Pär Lagerkvists prosa

  Detta är en avhandling från Skellefteå : Norma Bokförlag

  Författare :Stefan Klint; Birger Olsson; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Jesus in fiction; the Bible and literature; the Bible and the arts; reception history; reception criticism; reception theory; Pär Lagerkvist; Barabbas; Det eviga leendet The Eternal Smile ; Gospel; genre history; form history; Hans Robert Jauss; literarisation ; biblical cultural studies; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; New Testament Exegesis; nya testamentets exegetik;

  Sammanfattning : This study of the reception of the Gospels in modern fiction combines biblical studies with literary criticism. As a dissertation in the field of New Testament exegesis, the study attempts to establish a middle course between a postmodern (Anglo-American) cultural studies-approach, and a more classical (German) examination of the Bible’s evolving history of interpretation or Wirkungsgeschichte. LÄS MER

 2. 2. A Synchronic Approach to the Serek ha-Yahad (1QS)

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Kamilla Skarström Hinojosa; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Qumran René Girard Mimetisk teori 1QS Dödahavsrullarna Samfundsregeln Syndabock Hebreiska; Qumran-församlingen; Qumran community; 1QS; Serek ha-Yahad; Serekh; Yahad; Text linguistics; synchronic; Qumran; Dead Sea Scrolls; Rule texts; René Girard; Scapegoat; social context; cultural context; Hebrew; Second Temple; hierarchy; mimetic violence; discourse analysis; discourse; serek; serekh; covenant; truth; falsehood; text; Micah 6:8; wilderness; community; messianic; law; atone; judge; intertextuality; allusions; quote; echo; intertext; apocalyptic; Hebrew bible.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka den antika judiska skriften Serekh ha-Yahads (1QS) implicita sociala och kulturella sammanhang. Metoden är en synkron textanalys där ordval, grammatiska former, referenser, ämnen, teman och intertextualitet analyseras textinternt för att så nå en bild av den semantiska diskursen. LÄS MER

 3. 3. Att leva och läsa Bibeln : Textpraktiker i två kristna församlingar

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Per-Anders Forstorp; [1992]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bible reading; New Testament translation; reception analysis; interpretive colnmunities; ethnography of communication; literacy practice; modernity; reflexivity; free churches; faith communities; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This thesis is based on two years of participant observation in two Christian congregations in a Swedish town. The Book-congregation represents the core of Swedish Free Churches (baptism), the Life-congregation (faith community) belongs to a movement inspired by North American Fundamentalism. LÄS MER

 4. 4. Quand les mots font image. Une lecture iconotextuelle de La Modification de Michel Butor

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Sonia Lagerwall; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Nouveau Roman; Michel Butor; La Modification; iconotext; ekphrasis; pictorialism; iconicity; emblem; emblematic mode;

  Sammanfattning : In the present dissertation, Michel Butor’s third novel, La Modification, published in 1957, is studied as an iconotext in which the images are conveyed by the verbal medium alone. Focusing on the relationships between verbal and visual elements in the novel, the study distinguishes three main categories of the verbal transformation of images: ekphrasis, pictorialism and iconicity. LÄS MER