Sökning: "textaktivitet"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet textaktivitet.

  1. 1. Skriftpraktiker i gymnasieskolan Bygg- och omvårdnadselever skriver

    Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

    Författare :Maria Westman; Högskolan Dalarna.; Stockholms universitet.; [2009]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; skriftpraktik; svenska; textaktivitet; gymnasiekola; yrkesförberedande program; skrivande; skrivaktivitet; skrivkompetens; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; Scandinavian Languages; nordiska språk; literacy practice; Swedish; text activity; Upper Secondary School; vocational training; writing; writing activity; writing competence; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

    Sammanfattning : Literacy Practices in Upper Secondary School. The Writing of Construction and Health CarePupilsThe aim of the dissertation is to demonstrate and explain the place and function writing has in allsubjects in two vocational classes in a Swedish upper secondary school. LÄS MER