Sökning: "text-movability"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet text-movability.

 1. 1. Att samtala om texter: från träteknik och svetsteori till antikens myter Textsamtalets möjligheter som närmaste zon för läsutveckling i en klass på gymnasiets industritekniska program

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

  Författare :Pia Visén; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; språkdidaktik; Language Education; reading; upper secondary vocational education; text-talk; cohesion; acitivity sequences; text-movability; läsande; gymnasial yrkesutbildning; textsamtal; kohesion; aktivitetssekvenser; textrörlighet;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation reports on results from case studies of how text-talks in a Swedish upper secondary school vocational programme, function as a zone of proximal development for reading. The aim was to investigate how text-talks function as a basis for discussion about the text content and thereby have a potential for developing understanding for the subject-specific text content in the subjects of Carpentry Technology, Welding Technology and Swedish in one class in the first year of the Industrial Technology Programme. LÄS MER

 2. 2. Textsamtal som lässtöttande aktivitet Fallstudier om textsamtals möjligheter och begränsningar i gymnasieskolans historieundervisning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

  Författare :Yvonne Hallesson; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; språkdidaktik; Language Education; reading; literacy education; scaffolding; text-talk; text discussion; interaction; classroom discourse; text reception; History texts; cohesion; text movability; systemic linguistics; reception study; läsning; stöttning; textsamtal; historietexter;

  Sammanfattning : This thesis investigates how various text-talks, i.e. text-focused classroom discussions, may scaffold students’ reading of specialised texts in upper secondary school. The study consists of qualitative case studies based on classroom observations of two teachers’ History instruction, focusing on parts defined as text-talks. LÄS MER

 3. 3. Bilderboksstunden i förskolan Småflodhästarna och Kenta möter Piraten och Spenaten

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Per Norlin; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; reception; literacy; picture book; text movability; building envisionments; bilderboksstunden; reception; föreställningsvärldar; textrörlighet; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : Uppsatsen Bilderboksstunden i förskolan undersöker potentialer i två välkända svenska bilderböcker under tretton videofilmade bilderboksstunder på två förskoleavdelningar i skilda kommuner. Undersökningen är gjord utifrån de föreställningsvärldar (Langer 1995:5) och den textrörlighet (Liberg m.fl. LÄS MER

 4. 4. Writing with an Attitude Appraisal and student texts in the school subject of Swedish

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jenny W. Folkeryd; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :Linguistics; text linguistics; reader text relationship; systemic linguistics; appraisal theory; literacy education; written language; applied linguistics; Lingvistik; Linguistics; lingvistik;

  Sammanfattning : Learning in school is in many respects done through language. However, it has been shown that the language of school assignments is seldom explicitly discussed in school. Writing tasks are furthermore assigned without clear guidelines for how certain lexical choices make one text more powerful than another. LÄS MER

 5. 5. Högpresterande gymnasieelevers läskompetenser

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Yvonne Hallesson; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling; Education in Languages and Language Development; reading; literacy; high-performing students; upper secondary school; non-fiction texts; reading positioning; textual awareness; metacognitive awareness; genre awareness; systemic functional linguistics; new literacy studies;

  Sammanfattning : Recent international surveys reveal a decline in reading performance among Swedish students during the past decade. In the light of these results, this thesis describes the reading literacy of a class of high-performing students in the Swedish upper secondary school, in order to discern characteristics of successful readers. LÄS MER