Sökning: "tester"

Visar resultat 1 - 5 av 182 avhandlingar innehållade ordet tester.

 1. 1. Evaluation of Asphalt Field Cores with Simple Performance Tester and X-ray Computed Tomography

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Florentina Angela Farcas; KTH.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; asphalt mixture; dynamic modulus; flow number; simple performance tester; X-ray computed tomography; air voids distribution;

  Sammanfattning : The importance of aggregate structure and air voids distribution for asphalt mixture rutting and cracking performance has been well established on the basis of experience and is well documented in the literature. Past and current investigations are limited to assessment of performance based on macroscopic behavior due to the difficulty associated with the quantitative measurement and analysis of the internal structure of asphalt mixtures. LÄS MER

 2. 2. Development and results of the Swedish road deflection tester

  Detta är en avhandling från Stockholm : Byggvetenskap

  Författare :Peter Andrén; KTH.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Engineering mechanics Other engineering mechanics; TEKNIKVETENSKAP Teknisk mekanik Övrig teknisk mekanik;

  Sammanfattning : A project to construct a high-speed road deflection tester was initiated in the 1991. A mid-sized truck was used as a carrier for the first prototype. The results were promising and it was decided to build a full-size truck system. The new vehicle, based on a Scania R143 ML, was completed in 1997. LÄS MER

 3. 3. Lymphedema and Health-Related Quality of Life

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Pia Klernäs; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Lymphedema; Sensitivity; Responsiveness; Reliability; Validity; PROM; Questionnaire; Quality of life; Psychometric testing; lymfödem; Livskvalitet; psykometriska tester; reliabilitet; sensitivitet; validitet; responsiveness; enkät;

  Sammanfattning : Lymfödem är en svullnad som kan uppkomma i olika delar av kroppen. Svullnaden uppstår på grund av att lymfvätska inte hinner dräneras bort i tillräcklig takt, utan blir kvar i vävnaden. LÄS MER

 4. 4. Validation of brief cognitive tests in mild cognitive impairment, Alzheimer's disease and dementia with Lewy bodies

  Detta är en avhandling från Clinical Memory Research Unit, Lund University

  Författare :Sebastian Palmqvist; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cognitive tests; neuropsychology; Alzheimer’s disease; dementia with Lewy bodies; mild cognitive impairment; treatment evaluation; acetylcholinesterase inhibitors; differential diagnosis; longitudinal studies; dementia; cerebrospinal fluid; forecasting;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bakgrund Uppskattningsvis har 34 miljoner människor världen över någon typ av demenssjukdom. Sjukdomarna leder till stort lidande för både patienter och anhöriga och beräknas kosta samhället 422 miljarder amerikanska dollar årligen. LÄS MER

 5. 5. Secondary strain in web stiffeners in steel and composite bridges

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Mattias Nilsson; Luleå tekniska universitet.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Structural Engineering; Konstruktionsteknik;

  Sammanfattning : Sommaren 2006 så upptäcktes ett flertal sprickor på bron över Vårby fjärden i närheten av Stockholm. Samtliga sprickor syntes ha uppstått i svetsar som förbinder vertikala livavstyvningar med huvudbalkarnas överflänsar. LÄS MER