Sökning: "termisk utmattning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden termisk utmattning.

 1. 1. Characterisation of mechanical and thermal properties of tungsten for high power spallation target applications

  Detta är en avhandling från Department of Mechanical Engineering, Lund University

  Författare :Jemila Habainy; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-10-01]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Utmattning; Termisk diffusivitet; Volfram; Spallation; Strålningseffekter; ESS; Oxidation; Mekaniska egenskaper; Mechanical Properties; Thermal diffusivity; Tungsten; ESS; Spallation target; Irradiation effects; Fatigue; Oxidation;

  Sammanfattning : Inom ett par år kommer det nya materialforskningscentret ESS, The European Spallation Source, att stå färdigbyggt. Det kommer då vara det mest avancerade forskningsinstitutet i sitt slag och leverera upp till 30 gånger fler neutroner än någon annan neutronkälla i världen. En av de viktigaste komponenterna på ESS är det s.k. LÄS MER

 2. 2. Initiation of rolling contact fatigue from asperities in elastohydrodynamic lubricated contacts

  Detta är en avhandling från KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Carl-Magnus Everitt; KTH.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Spalling; Pitting; Slip; Elastohydrodynamic; Thermal elastohydrodynamic; Fatigue; Contact mechanics.; Pitting; Glidning; Elastohydrodynamik; Termisk elastohydrodynamik; Utmattning; Kontaktmekanik.; Solid Mechanics; Hållfasthetslära;

  Sammanfattning : Rolling contacts are utilized in many technical applications, both in bearings and in the contact between gear teeth. These components are often highly loaded, which makes them susceptible to suffer from rolling contact fatigue. This work focuses on the rolling contact fatigue mechanism of pitting. LÄS MER

 3. 3. Experimental and analytical study of thermal mixing at reactor conditions

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Mattia Bergagio; KTH.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; High-cycle thermal fatigue; Hilbert-Huang transform; large eddy; WALE; rainflow; inverse heat conduction; adjoint conjugate gradient; Energiteknik; Energy Technology; Physics; Fysik;

  Sammanfattning : High-cycle thermal fatigue due to turbulent mixing of streams at distinct temperatures is an interdisciplinary issue affecting safety and life extension of existing reactors together with the design of new reactors. It is challenging to model damage and thermal loads arising from the above mixing. LÄS MER

 4. 4. Fatigue of Asphalt Mixes - Theory of Viscoelasticity and Continuum Damage Mechanics Applied to Uniaxial Fatigue Data from Laboratory Tests

  Detta är en avhandling från Department of Technology and Society, Lund University

  Författare :Richard Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; asphalt mixture; viscoelastic; Fatigue; deterioration models; Continuum Damage Mechanics; laboratory test; uniaxial; hydraulic engineering; Civil engineering; offshore technology; soil mechanics; Väg- och vattenbyggnadsteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I takt med att analytiska dimensioneringsmetoder utvecklas ökar även behovet av att kunna bestämma mekaniska egenskaper hos materialen i överbyggnaden och terrassen. Utmattningssprickor orsakade av tung trafik, permanenta deformationer (spårbildning), termisk sprickbildning, ojämnheter, tjäle och reflektionssprickor är några av de dimensioneringskriterier som kan användas då en väg dimensioneras. LÄS MER

 5. 5. Mechanistic Modeling of Wall-Fluid Thermal Interactions for Innovative Nuclear Systems

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Roman Thiele; KTH.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; GEN-IV reactors; Wall heat transfer; Computational Fluid Dynamics; Wall functions; Reactor design; Supercritical water; Liquid metal; Energiteknik; Energy Technology; Physics; Fysik;

  Sammanfattning : Next generation nuclear power plants (GEN-IV) will be capable of not only producing energy in a reliable, safe and sustainable way, but they will also be capable of reducing the amount of nuclear waste, which has been accumulated over the lifetime of current-generation nuclear power plants, through transmutation. Due to the use of new and different coolants, existing computational tools need to be tested, further developed and improved in order to thermal-hydraulically design these power plants. LÄS MER