Sökning: "teoriutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade ordet teoriutveckling.

 1. 1. Tiden i senmodernt vardagsliv En rollteoretisk analys av hushållens livsformer

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Uffe Enokson; Växjö universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Tid; pengar; lokalsamhälle; utanförskap; stress; ohälsa; tidrik; tidfattig; sociala nätverk; sociala roller; arbetsmarknad; teoriutveckling; livsformer; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Tiden i senmodernt vardagsliv utgör en teoretisk fördjupning av den tidigare utgivna rapporten Tid, pengar och sociala nätverk (2005). Där undersöks klyftorna mellan tidrika och tidfattiga levnadsförhållanden. LÄS MER

 2. 2. Litteratursociologi : ett bidrag till ämnets teoriutveckling

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Peder Hård af Segerstad; Uppsala universitet.; [1974]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Behovet av struktur och frihet En avhandling om situationsanpassad facilitering vid samarbetsinriktad modellering

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anders Hjalmarsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Högskolan i Borås.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TECHNOLOGY Information technology; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik; Collaboration; modeling; facilitation and situational adjustment; Samarbete; modellering; facilitering och situationsanpassning; informationssystem; information storage; retrieval systems;

  Sammanfattning : Informationssystem är resultatet av samarbete människor emellan. System designas, realiseras, testas och implementeras i de verksamheter som de ska stödja. Samarbete krävs under alla dessa steg. LÄS MER

 4. 4. Regime Shifts in the Anthropocene

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm Resilience Centre, Stockholm University

  Författare :Juan Carlos Rocha; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; regime shifts; critical transitions; ecosystems; drivers; impacts; ecosystem services; vetenskap om hållbar utveckling; Sustainability Science;

  Sammanfattning : Abrupt and persistent reconfiguration of ecosystem’s structure and function has been observed on a wide variety of ecosystems worldwide. While scientist believe that such phenomena could become more common and severe in the near future, little is known about the patterns of regime shifts’ causes and consequences for human well-being. LÄS MER

 5. 5. The Business Value of BIM Elaborating on Content and Perspective

  Detta är en avhandling från KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Susanna Vass; KTH.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business value; Building Information Modelling; socio-technical; Fastigheter och byggande; Real Estate and Construction Management;

  Sammanfattning : The expectations on digitalization and Building Information Modeling (BIM) in the Architectural, Engineering and Construction (AEC) are high. The high expectations are reflected in an increasing interest for the term business value of BIM. LÄS MER