Sökning: "teori om erfarenheter"

Visar resultat 1 - 5 av 48 avhandlingar innehållade orden teori om erfarenheter.

 1. 1. Erfarenheter av zen

  Detta är en avhandling från Bokförlaget Nya Doxa

  Författare :Sten Barnekow; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; bodily understanding; learning; transmitting; teaching; rituals; practice; zazen seated meditation ; anthropology of experience; Taiken; Erik; Zuiko; Brian; Minnesota Zen Meditation Center; USA; Dogen; Muho; Docho-san; Uchiyama Roshi; Shohaku and Yuko Okumura; Shorinji; Antaiji tradition; Soto school; Zen Buddhism; History of Religions; Japan; everyday life; slippers; pain; beer; talking; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det här arbetet handlar om individuell religiositet, snarare än om religion. Min studie rör i första hand människor som utövar zen, och har mindre att göra med zenbuddhism som ideologiskt system. Jag försöker utforska det stora gapet mellan teori och praktik. LÄS MER

 2. 2. Självbeskrivning och tjänstekognition Om processkartläggning på Arbetsförmedlingen

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Martin Fransson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Administration; Företagsekonomi; Business-process modelling; continuous improvements; service cognition; service development; TQM; designed conversations; implementation; organizational change; organizational cognition; organizational design; organizational development; participatory design; self-assessment; Gruppsamtal; implementering; kognitiv organisationsteori; kvalitetsutveckling; organisationsförändring; organisationsutveckling; organisering; processkartläggning; självbeskrivning; strategisk styrning; ständiga förbättringar; tjänstekognition; tjänsteutveckling; designed conve;

  Sammanfattning : När arbetsuppgifter dokumenteras föds ofta nya idéer om hur arbetet ska utföras. Skrivandet är en viktig källa till utveckling, men tyvärr är möjligheterna begränsade när det gäller att överföra det nya tänkesättet till dem som berörs. LÄS MER

 3. 3. Först när vi får ansikten: Ett flerkulturellt samtal om feminism, etik och teologi

  Detta är en avhandling från Atlas

  Författare :Karin Sporre; Högskolan Dalarna.; Umeå universitet.; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Etik; feministisk teori; feministisk teologi; Mary Grey; Chung Hyun Kyung; Katie G Cannon.; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; universalism.; moral agent; Oppression; subject; ethical knowledge; vision; Katie G. Cannon; Mary C. Grey; justice restorative ; feminist ethics; feminist theology; contexts; epistemological privilege; women’s experience; Theology; Teologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Jag genomför i min avhandling en etisk analys av texter av tre samtida feministiska teologer: Chung Hyun Kyung, Sydkorea, Katie G. Cannon, USA och Mary C. Grey, Storbritannien. LÄS MER

 4. 4. Digitala speglar föreställningar om lärarrollen och kön i lärarstudenters bilder

  Detta är en avhandling från Umeå : Estetiska ämnen i Lärarutbildningen Umeå

  Författare :Eva Skåreus; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; digital art; teacher education; art teacher; feminism; image; self reflection; picture analysis; representation ; digitala bilder; lärarutbildning; bildlärare; feministisk teori; självreflektion; bildanalys; representation; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att undersöka visualiserade föreställningar om bildläraryrket vid Lärarutbildningen genom att analysera hur bildlärarstudenter i digital bild gestaltar sig som lärare, samt betydelser av kön i dessa bilder. Bilderna har analyserats diskursivt för att söka svar på frågorna: Vad är det i lärarrollen som kommer till uttryck i dessa bilder? Vilka betydelser av kön visualiseras? Vilka visuella grepp har bildmakarna använt? Hur kan man förstå de val studenterna gjort? Det empiriska materialet består av femtionio bilder, gjorda av fyrtiofem kvinnor och fjorton män. LÄS MER

 5. 5. Befria datorhjältinnorna från pojkrummet en projektledares erfarenheter tolkad genom interaktiv metod och teori

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Annika Olofsdotter-Bergström; Luleå tekniska universitet.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Man Machine Relation Focusing Gender; Människa-maskin med inriktning mot genusforskning;

  Sammanfattning : Dator och TV-spel engagerar och påverkar många människor och är ett stort populärmedia idag. Bara onlinespelet World of Warcraft har över nio miljoner spelare. Det förmedlas budskap genom spelmediet som påverkar och influerar spelarna. Spelvärlden speglar händelser, attityder och värderingar i vår kultur och i vårt samhälle. LÄS MER