Sökning: "tender points"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden tender points.

 1. 1. Acupuncture in Obstetrics and Anaesthesia

  Detta är en avhandling från Nina Kvorning, Dep of Anaestesia and Intensive Care, Hospital of Helsingborg, Sweden

  Författare :Nina Kvorning; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Anestesiologi; intensivvård; auditory evoked potentials; intensive care; Anaesthesiology; sevoflurane; surgery; minimal alveolar concentration; inhalation; electric stimulation; obstetrics; delivery; childbirth; tender points; maternaty care; anesthesia; analgesia; labor; pregnancy; acupuncture; pain;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I motsats härtill ökade patienternas reaktioner på hudsnittet i magen om de fått akupunktur under narkosen innan operationen började. I våra prospektiva randomiserade undersökningar på patienter som skulle opereras i buken (IV-V) jämförde vi akupunktur med låtsas-akupunktur under pågående narkos. LÄS MER

 2. 2. Aspects of work and health in women with fibromyalgia

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Annie Palstam; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; fibromyalgia; chronic pain; pain; tender points; work; work ability; health; women; physical; physical capacity; physical workload; resistance exercise; focus groups;

  Sammanfattning : Fibromyalgia (FM) is characterized by persistent widespread pain, increased pain sensitivity and tenderness. FM is also associated with fatigue, psychological distress, impaired physical capacity, activity limitations and impacts the ability to work. LÄS MER

 3. 3. Pain analysis : A study in patients with chronic low back pain or fibromyalgia

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :John Sörensen; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : Chronic low back pain (CLBP} and fibromyalgia (FM} are two common chronic pain conditions in which the pain processing mechanisms are not well understood. To identify the types of pain, we used different intravenous {t.v. LÄS MER

 4. 4. Identification of subgroups in experimental and chronic pain : Sensory, emotional and evaluative aspects

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Ragnhild Raak; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : One hundred and two healthy subjects, 32 fibromyalgia patients and 12 chronic low back pain patients were included in the study. Quantitative sensory tests were performed to identify thermal hyperalgesia in the fibromyalgia group and to compare the results with those in healthy pain-free subjects. LÄS MER

 5. 5. Cervical Radiculopathy. Effects of Surgery, Physiotherapy or Cervical Collar. A prospective, randomised study

  Detta är en avhandling från Division of Neurosurgery, Department of Clinical Neuroscience, Lund University Hospital, 221 85 LUND, Sweden

  Författare :Liselott Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; headache.; posturography; neck mobility; strength; SIP; randomised trial; cervical collar; physiotherapy; anterior cervical fusion; Cervical radiculopathy; neck pain; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Nervrotskompression i nacken - effekter av kirurgi, sjukgymnastik och halskrage. Under de senaste decennierna har besvär från halsrygg och axlar ökat hos befolkningen, medan besvär från ländrygg minskat. LÄS MER