Sökning: "temperament"

Visar resultat 1 - 5 av 56 avhandlingar innehållade ordet temperament.

 1. 1. 'A passable and good temperament': a new methodology for studying tuning and temperament in organ music

  Detta är en avhandling från Göteborg : Dept. of Musicology

  Författare :Johan Norrback; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; organ; organ building; historical sources; methodology; tuning; temperament; Johann Sebastian Bach 1685–1750 ;

  Sammanfattning : Playing Johann Sebastian Bach's organ chorale O Lamm Gottes, unschuldig (BWV 656) on an organ tuned according to a historic temperament raises questions about the role of temperament in organ music. From the interpreters point of view it would be desirable to be able to compare different temperaments effect on the music, and based on that draw conclusions about the temperaments role in the interpretative process. LÄS MER

 2. 2. Die Praxis der Orgelstimmung in Norddeutschland im 17. und 18. Jahrhundert und ihr Verhältnis zur zeitgenössischen Musikpraxis The practice of organ tuning in North Germany in the seventeenth and eighteenth centuries and its relationship to contemporary musical practice

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Ibo Ortgies; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; historical performance practice; organ building; pipe making; bellows treading; temperament; tuning; meantone; modified meantone; well-tempered tuning; equal temperament; just intonation; pitch; Chorton; Kammerton; choir pitch; chamber pitch; keyboard compass; split key; subsemitone; short octave; Northern Germany; the Netherlands; Hanseatic cities; Hamburg; Bremen; Lübeck; Alkmaar; Zwolle; Michael Praetorius; Arp Schnitger; Frans Franz Caspar Schnitger; Andreas Werckmeister; Dieterich Buxtehude; organ repertoire; improvisation; ensemble playing; church account books;

  Sammanfattning : Ortgies, Ibo, Die Praxis der Orgelstimmung in Norddeutschland im 17. und 18. Jahrhundert und ihr Verhältnis zur zeitgenössischen Musikpraxis (The Practice of Organ Tuning in North Germany in the 17th and 18th Centuries and its Relationship to Contemporary Musical Practice). Ph. LÄS MER

 3. 3. Adolescents ´Happiness: The Role of Affective Temperament Model on Memory and Apprehension of Events, Subjective Well-Being, and Psychological Well-Being

  Detta är en avhandling från Göteborg : Intellecta infolog AB

  Författare :Danilo Garcia; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Adolescents; Affective Temperaments; Life Satisfaction; Negative Affect; Positive Affect; Psychological Well-Being; Regulatory Focus; Self-Regulation; Subjective Well-Being; Temperament.;

  Sammanfattning : DOCTORAL DISSERTATION AT THE UNIVERSITY OF GOTHENBURG, 2011 ABSTRACT Garcia, Danilo (2011). Adolescents' Happiness: The Role of the Affective Temperament Modelon Memory and Apprehension of Events, Subjective Well-Being, and Psychological Well-Being. Department of Psychology, University ofGothenburg, Sweden. LÄS MER

 4. 4. Early Experience, Maternal Care and Behavioural Test Design Effects on the Temperament of Military Working Dogs

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Pernilla Foyer; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Försvarshögskolan.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Early experience; Maternal care; Dog; Military Working Dog; Behaviour; Temperament test; Stress; Försvarssystem; Military Technology;

  Sammanfattning : För över 15 000 år sedan började våra anfäder avla på vargar och lade då grunden för den uppsjö av olika hundraser vi ser idag. Exakt hur den här processen såg ut, när eller vart den startade vet vi faktiskt inte med säkerhet, men att vargen/hunden var det första djur att påbörja en sådan förändring, det vet vi. LÄS MER

 5. 5. Temperamental Influences on Risk-taking during Middle Childhood

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Beatrice Nyström; Lund University.; Lunds universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Temperament; Risk-taking; Decision-making; Middle childhood; Temperament; Risktagande; Beslutsfattande; Barndomen;

  Sammanfattning : This thesis concerns temperamental qualities and their influence on risk-taking behavior during middle childhood (7–11 years of age). Contemporary research generally agrees upon the notion that temperament constitutes two motivational systems, sensitive to punishment and reward respectively, together with a third system that is responsible for regulating the motivational systems. LÄS MER