Sökning: "tema linköping"

Visar resultat 1 - 5 av 503 avhandlingar innehållade orden tema linköping.

 1. 1. Mot bättre hälsa : Dödlighet och hälsoarbete i Linköping 1860-1894

  Författare :Hans Nilsson; Jan Sundin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; historical demography; infant mortality; Linköping; morbidity; mortality; public health; social history; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The decline in mortality was the most important cause of the great increase in population in Sweden in the 19th century. Especially important was the part played by the decline in infant mortality and mortality among small children. LÄS MER

 2. 2. Miljö i tanken? : Policyprocesser vid övergången till alternativa drivmedel i kollektivtrafiken i Linköping och Helsingborg 1976-2005

  Författare :Magdalena Fallde; Jenny Palm; Jane Summerton; Urban Strandberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Policy process; municipality; actor; policy entrepreneur; boundary walker; policy sectors; parallelism; public transport; alternative fuels; biogas; environment; Helsingborg; Linköping; Policyprocess; kommun; aktör; policyentreprenör; gränsgångare; policyområden; parallellitet; kollektivtrafik; alternativa drivmedel; biogas; miljö; Helsingborg; Linköping; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandling studerar kommunala policyprocesser i en fråga där ett flertal olika policyområden ingår: övergången till alternativa drivmedel i kollektivtrafiken. Genom att undersöka hur och varför sådana policyer utvecklats i två kommuner bidrar studien dels till att förklara hur policy utvecklas på kommunal nivå; dels till att skapa förståelse för policyskapande där olika policyområden ingår. LÄS MER

 3. 3. Samhällsförändring och det ömtåliga hjärtat : En analys av samhälle, ohälsa och hjärtdödlighet i Linköping och Norrköping från 1950-tal till 2000-tal

  Författare :Björn Grip; Roger Qvarsell; Hans Nilsson; Sam Willner; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Linköping; Norrköping; Sweden; post-World War II; premature death; heart disease mortality; social change; living conditions; working life; structural change; unemployment; socio-economic conditions; health inequality;

  Sammanfattning : The study Social Change and the Fragile Heart is an analysis of contemporary history in two neighboring Swedish cities, Linköping and Norrköping. The analysis has been made from a special perspective: the changes in deaths due to heart disease in the age group 50-74 years. LÄS MER

 4. 4. Att leva som lytt : Handikappades levnadsvillkor i 1800-talets Linköping

  Författare :Ingrid Olsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Handicap; disability; history; different pictures; collective biography; living condition; attitudes; differentiation; categorisation; social policy; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This book is about handicapped people who lived in the small city of Linköping, 200 kilometres south of Stockholm, during the 19th century. A number of handicapped people were followed as a group and as individuals to a certain extent. LÄS MER

 5. 5. Det hotade barnet : Tre generationers spädbarns- och barnadödlighet i 1800-talets Linköping

  Författare :Magdalena Bengtsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; infant mortality; child mortality; family history; 19th century; urban mortality; historical demography; Sweden; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This study deals with the decline in infant and child mortality in Sweden during the 19th century. Around 1800 about a quarter of all children died before the age of one and 100 years later the proportion had been reduced to one tenth. LÄS MER