Sökning: "tema inriktad"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden tema inriktad.

 1. 1. Tro och helgelse. En analys av Johan Olof Wallins moraluppfattning

  Detta är en avhandling från Björn Fyrlund, Prästgården, SE-310 58 Vessigebro, Sweden

  Författare :Björn Fyrlund; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; theology; J.O.Wallin; ethics; history of ideas; moral statements; morally right good; Concept of Morality; through faith; by grace alone ; justification; Neologism; utility; virtue; will; reason; higher and lower nature of man; bible interpretation; Teologi; catechisms; preaching; hymns; Natural Rights Jure Naturæ ;

  Sammanfattning : This study focusses on the question of the moral status of actions, a question subdivided into two further questions: 'What is held to characterize morally right action?' and 'What is a morally good life?' Texts by Johan Olof Wallin (1779-1839)-pastor, Archbishop in the Church of Sweden, hymn writer and poet-are analyzed in detail. The scope of the study is theological/ethical and its method is descriptive and analytical. LÄS MER

 2. 2. Folkhälsopedagogen söker legitimitet : ett möte mellan pedagogik och verksamhetsförlagd utbildning

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Leif Karlsson; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; folkhälsopedagogik; folkhälsovetenskap; verskamhetsförlagd utbildning;

  Sammanfattning : Det folkhälsopedagogiska programmet vid högskolan i Kristianstad startade 1998 och kan ses som ett svar på de nya krav som samhället ställer på kompetens inom hälsoområdet, där sjukvårdande insatser ska ersättas eller kompletteras med hälsofrämjande arbete och där den pedagogiska dimensionen har ansetts särskilt viktig. Förutom att utbildningen ska vara relevant för den kommande yrkesfunktionen måste den också svara upp mot de olika former av kvalitetsgranskning som den högre utbildningen under senare år varit föremål för. LÄS MER

 3. 3. Folkhälsopedagogen söker legitimitet : ett möte mellan pedagogik och verksamhetsförlagd utbildning

  Detta är en avhandling från Malmö : Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Leif Karlsson; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The aims of the thesis were to study how the students in the work experience period of The Study Program in Public Health and Education experienced how the discipline of education could contribute to health promotion in practice and if whether the integration between theory and practice in this case reached the appropriate higher education standard.The data collection comprised semi-structured interviews, the student’s descriptions of the trainee post, their aims and objectives and the follow-up and evaluation of their aims and objectives. LÄS MER

 4. 4. Folkhälsopedagogen söker legitimitet. Ett möte mellan pedagogik och verskamhetsförlagd utbildning

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Leif Karlsson; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work experience period; theory and practice; pedagogical development; Critical research; higher education standard; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : The aims of this thesis were to study how the students in the work experience period of The Study Program in Public Health and Education experienced how the discipline of education could contribute to health promotion in practice and if whether the integration between theory and practice in this case reached the appropriate higher education standard. The data collection comprised semi-structured interviews, the student’s descriptions of the trainee post, their aims and objectives and the follow-up and evaluation of their aims and objectives. LÄS MER