Sökning: "technology education Sweden"

Visar resultat 1 - 5 av 150 avhandlingar innehållade orden technology education Sweden.

 1. 1. Tekniklärares attityder till teknikämnet och teknikundervisningen

  Författare :Nordlöf Charlotta; Jonas Hallström; Gunnar Höst; Peter Gustafsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; technology education; attitudes; technology teachers; self-efficacy; context dependency; teknikdidaktik; teknikundervisning; teknik; attityder; tekniklärare; self-efficacy; kontextberoende;

  Sammanfattning : Skolforskning i allmänhet visar på att läraren är viktig, läraren är faktiskt en av de viktigaste faktorerna för elevernas framgång. Läraren är betydelsefull både när det gäller elevernas prestationer och deras attityder. LÄS MER

 2. 2. Att bygga kunskapsstaden : en studie av högskolornas framväxt i Stockholm 1850-1960

  Författare :Julia Lindkvist; Sverker Sörlin; Martin Rörby; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History of architecture; History of technology; higher education; Universities; Scientific institutions; The Royal institute of Technology; laboratories; buildings; scientific landscape; Stockholm; Sweden; History of technology; Teknikhistoria;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Learning to be at a distance : structural and educational change in the digitalization of medical education

  Författare :Fanny Pettersson; Anders D. Olofsson; Tor Söderström; Christina Ljungberg; Andreas Lund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Distance education; medical education; medical program; regionalized medical program; rural clinical school; digitalization; digital technologies; technology-enhanced learning; TEL; cultural-historical activity theory; CHAT; transition; transformation; conflicts; contradictions; dominant- non-dominant activities; levels of learning; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : As an expression of current challenges faced by contemporary societies, past decades have witnessed heavy demands for higher education to change and transform. One key question here has been the increased digitalization of higher education. LÄS MER

 4. 4. Developing Entrepreneurial Competencies - An Action-Based Approach and Classification in Education

  Författare :Martin Lackéus; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; value creation; learning; venture creation; education; enterprise education; entrepreneurial competencies; Entrepreneurship education; emotional events; longitudinal case study;

  Sammanfattning : A question within entrepreneurial education that never seems to go out of fashion is “Can entrepreneurship be taught?”. To address this question, this thesis adopts the view that becoming entrepreneurial requires direct experience, and explores how learning-by-doing can be put to use in entrepreneurial education through action-based approaches. LÄS MER

 5. 5. University and Culture: a Phenomenological Analysis of Formal and Informal Discourse on Education and Research at Universities in Sweden and China

  Författare :Josef Mörnerud; Företagsekonomiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; University; Culture; Science and Technology Studies; Phenomenology; Research; Education; Meaning-Constitution-Analysis; formal and informal discourse; Sweden; China;

  Sammanfattning : In this research, science and its political appearance are studied through an empirical exploration of their representations in narrative expressions. The field of investigation is allocated to formal and informal discourse on university, education and research in Sweden and China. LÄS MER