Sökning: "technological literacy"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden technological literacy.

 1. 1. Att urskilja tekniska system didaktiska dimensioner i grundskolan

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Maria Svensson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Technological systems; pedagogical possibilities; technological literacy; critical aspects; phenomenography; Tekniska system; ämnesdidaktik; teknisk bildning; kritiska aspekter; fenomenografi; Teknikdidaktik; tekniska system;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att bidra till den ämnesdidaktiska kunskapsbasen för undervisning och lärande om tekniska system i grundskolan. Dagens teknikkomplexa samhälle är uppbyggt av system som vi människor interagerar med. Informations-, energi- och kommunikationssystem är exempel på tekniska system som vi kommer i kontakt med dagligen. LÄS MER

 2. 2. I tweet like I talk Aspects of speech and writing on Twitter

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Peter Wikström; Karlstads universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social media; Twitter; speech; writing; orality; literacy; CMC; remediation; English; Engelska;

  Sammanfattning : This dissertation investigates linguistic and metalinguistic practices in everyday Twitter discourse in relation to aspects of speech and writing. The overarching aim is to investigate how the spoken–written interface is reconfigured in the digital writing spaces of social media. LÄS MER

 3. 3. Understanding the relationships between bank-customer relations, financial advisory services and saving behavior

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Cecilia Hermansson; KTH.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Saving behavior; consumer finance; consumer financial decision making; financial services; relationship marketing; exchange forms; saving motives; risk attitudes; financial literacy; Företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : While the saving environment has become more complex in recent years, so has the demand for individual activity. Important impetuses include financial deregulation, globalization, technological change, and reformed pension systems. LÄS MER

 4. 4. Själens medium : Skrift och subjekt i Nordeuropa omkring 1500

  Detta är en avhandling från Göteborg : Glänta produktion

  Författare :Thomas Götselius; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; writing; materiality of literature; discursive practices; subjectivity; individualization; Martin Luther; Erasmus of Rotterdam; genealogy of literature; discourse network; discourse analysis; media analysis; history of reading and writing; history of literacy; 1600-century studies; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; History of Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The era of the digital revolution has made it possible to acknowledge literature as a technological object, inseparable from its medium. This study attempts to outline the prerequisites of a material history of literature that does not focus primarily upon works or authors but rather on the media itself, the mnemotechnics and the practices of reading and writing that make such phenomena possible in the first place. LÄS MER

 5. 5. Elevers förståelse av tekniska system och designprocesser : Det är tekniskt, ganska svårt och avancerat

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Johan Lind; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-05-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In a technologically dependent society, like the one we are living in today, it is of importance to develop citizens' technological literacy, including an understanding of technological processes and technological systems and the ability to make informed decisions. Technology is a compulsory subject in Swedish compulsory school. LÄS MER