Sökning: "technical principles"

Visar resultat 1 - 5 av 95 avhandlingar innehållade orden technical principles.

 1. 1. Engineering principles for open socio-technical systems

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Författare :Jenny Lundberg; Blekinge Tekniska Högskola.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; principles; socio-technical systems; semantics; ethnography; empowerment; service; agent; sensor;

  Sammanfattning : Engineering Information and Communication Technology (ICT) for robust information sharing is the fundamental area of investigation in thesis. Robust workflow based information sharing systems have the potential to be part of robust information infrastructures providing positive effects for the individuals and teams as well as opportunities for societal and economical gains. LÄS MER

 2. 2. Quelques stratégies et principes en traduction technique français-allemand et français-suédois

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för franska, italienska och klassiska språk

  Författare :Alexander Künzli; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; translation strategies; translation principles; think-aloud protocols; technical translation; French-German; French-Swedish; translation students; professional translators; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Romance languages French language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Romanska språk Franska språket;

  Sammanfattning : This dissertation investigates translation strategies and translation principles in technical translation. Five translation students and 5 professional translators from German-speaking Switzerland and 4 translation students and 6 professional translators from Sweden were asked to think aloud while translating a user guide from French into German and from French into Swedish, respectively. LÄS MER

 3. 3. Internal fixation of femoral neck fractures

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Leif Hernefalk; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Femoral neck fracture; osteotomy; internal fixation; device; technical principles; scintimetry; radiography; biomechanics; malposition; malreduction; complications; bone necrosis; revascularization; segmental collapse; non-union; elderly; osteoporosis; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : The incidence of femoral neck fractures in elderly people is rising requiring large health care resources. Internal fixation of the fracture is the treatment of choice in Scandinavia, but in 20-40% of the cases a late complication such as a segmental collapse of the femoral head after initial bone necrosis, or a non-union of the fracture because of non-healing, will occur. LÄS MER

 4. 4. Bränsle för den moderna nationen Etanol och gengas i Sverige under mellankrigstiden och andra världskriget

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Helena Ekerholm; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; alternative fuels; ethanol; wood gas; energy policy; controversy; history of biofuels; alternative technology; social constructions of technology; socio-technical systems; political debate; socio-technical debate; history of technology; automotive history.; drivmedel; etanol; generatorgas; gengas; drivmedelsalternativ; biodrivmedel; förväntningar; kontrovers; sociotekniska system; sociala konstruktioner av teknik; alternativ teknik; politik; teknikdebatt; energipolitik; mellankrigstiden; andra världskriget; autarki; socioteknisk debatt; automobilhistoria; motorhistoria; historia; History;

  Sammanfattning : This thesis investigate Swedish policy-making concerning promotion of wood gas and ethanol distilled from fermented sulphite lye as domestic fuel alternatives in the Interwar years and World War II. With a departure point in the theories of social constructions of technology (SCOT), the sociology of expectations and Thomas P. LÄS MER

 5. 5. An Acoustic Doppler Current Meter, Methods and Principles

  Detta är en avhandling från Stockholm : Technical Acoustics, Dept. of Vehicle Engineering, Royal Institute of Technology

  Författare :Thomas L Lagö; Blekinge Tekniska Högskola.; [1995]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : .... LÄS MER