Sökning: "teaching procedures"

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade orden teaching procedures.

 1. 1. Individuals with autism spectrum disorders teaching, language, and screening

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Fredrika Miranda-Linné; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychology; Autism; autism spectrum disorders; Autism Behavior Checklist; language; test construction; factor analysis; teaching; discrete-trial; incidental teaching; generalization; spontaneous usage; Psykologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; Clinical Physiology; klinisk fysiologi;

  Sammanfattning : The present dissertation on autism spectrum disorders (ASD) addressed several questions. First, the behavioral symptoms of speaking and mute individuals with ASD were compared on the Autism Behavior Checklist (ABC), a commonly used diagnostic instrument. In addition, questions about the construction of the ABC were investigated. LÄS MER

 2. 2. En fråga om frågor : hur lärares frågor i klassrummet gör det möjligt att få reda på elevernas sätt att förstå det som undervisningen behandlar i matematik och naturvetenskap

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jonas Emanuelsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teaching; learning; teachers learning; mathematics; science; questioning; phenomenography; theory of variation;

  Sammanfattning : This thesis reports results from a study that focuses on how teachers can learn about their students? learning in mathematics and science. Current perspectives on learning are positioned in terms of the acquisition and participation metaphor. LÄS MER

 3. 3. Le poids de la tradition La gestion professorale de l'altérité linguistique et culturelle en classe de FLE

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Ann-Kari Sundberg; Växjö universitet.; Växjö universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Romance languages French language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Romanska språk Franska språket; Franska med didaktisk inriktning; Teaching and learning in French as a second language; French as a foreign language; foreign language teaching; teaching procedures; intercultural understanding; classroom setting; linguistic otherness; cultural otherness; representations; dialogical perspectives;

  Sammanfattning : The overall aim of the present study is to investigate how teachers deal with linguistic and cultural otherness in the French foreign language classroom at upper secondary school level in Sweden. The foreign language classroom is seen as a cultural meeting place where images of otherness are natural elements. LÄS MER

 4. 4. Handlingar i matematikklassrummet En studie av undervisningsverksamheter på lågstadiet då räknemetoder för addition och subtraktion är i fokus

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Margareta Engvall; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematics classroom; mathematics teaching; mathematics competence; possible learning; classroom culture; classroom communication; manipulatives; teaching strategies; activity theory; mathematics education; Matematikklassrum; matematikundervisning; matematisk kompetens; möjligt lärande; klassrumskultur; klassrumskommunikation; laborativt material; arbetsformer; verksamhetsteori; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att beskriva, analysera och förstå matematikundervisning på lågstadiet. Mer precist är syftet att undersöka vad denna undervisning ger elever i några klassrum möjlighet att lära då undervisningsinnehållet är skriftliga räknemetoder för addition och  ubtraktion. LÄS MER

 5. 5. Nytt, på nytt sätt? : En studie över datorn som förändringsagent av matematikundervisningens villkor, metoder och resultat i skolår 7-9

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Joakim Samuelsson; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Mathemetics education; teaching; lower secondary school; ICT; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : There are several documents that indicate that computers will change the conditions for mathematics teaching. In this dissertation the author discusses how the computer as a change-agent will influence the conditions, methods and results in mathematics teaching. LÄS MER