Sökning: "teachers training"

Visar resultat 1 - 5 av 158 avhandlingar innehållade orden teachers training.

 1. 1. Training Teachers Through Technology A case study of a distance-based teacher training programme

  Detta är en avhandling från Umeå : Department of Education, Umeå University

  Författare :Ola Lindberg; Anders D. Olofsson; J. Ola Lindberg; Mittuniversitetet.; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Education; hermeneutics; teacher training; distance education; ICT; learning community; case study; Edukation; case study.;

  Sammanfattning : This thesis’ main theme is the relationship between teacher training, distance education, ICT and community. These aspects of an educational practice are conceptualised within a hermeneutical approach as aspects of edukation. The thesis consists of eight articles. LÄS MER

 2. 2. Teachers in action att förändra och utveckla undervisning och lärande i engelska i de tidigare skolåren

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Gun Lundberg; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; English; young learners; in-service; action research; teaching and learning;

  Sammanfattning : Sweden has for many years suffered from a shortage of teachers appropriately trained to teach English to young learners. In 1987 The Swedish National Agency for Higher Education decided that English should no longer be a compulsory subject within primary teacher training, instead it was offered as an optional subject within the primary teacher training programmes This policy decision had dire consequences and ultimately led to the current position which sees a mere 30 % of trainee Teachers opting for the English language pathway. LÄS MER

 3. 3. Skolledare i grundskolan : en fallstudie av biträdande rektorers möte med skolledning

  Detta är en avhandling från Ingvar Persson, Beckasinvägen 4, 31050 Slöinge

  Författare :Ingvar Persson; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; in-service training; training; competence development; competence; shortage of knowledge; models for working; support employees; reflections; experiences; Assistant principals; face the work; case study; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : The issues of the study are: How do the assistant principals face the work as school leaders? Which demands of competence do the new school leaders face? Which needs of competence development exist for new school leaders? In the school studied the organization of the management was changed from one principal and one director of studies to one principal and six assistant principals. All of these were new as school leaders and lacking knowledge as well as experiences in working in school management. LÄS MER

 4. 4. Utmaningar och möjligheter för utländska lärare som återinträder i yrkeslivet i svensk skola

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

  Författare :Aina Bigestans; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; immigrant teachers; foreign teachers; language in the workplace; immigrants in the workplace; teacher socialization; activity theory; utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling; Education in Languages and Language Development;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation investigates the challenges “foreign teachers” experience in the encounter with the Swedish school and the possibilities they have to manage challenges and to establish their legitimacy. The participants of this study were newly employed in the pre-school, the primary school and the secondary school. LÄS MER

 5. 5. Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer : en interventionsstudie i skolår 1-3

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Ingegerd Ericsson; Malmö University.; Malmö University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Physical training; physical education; motor training; Cognition; motor skill observations; motorial learning; sport; Idrott; gymnastik; motorisk inlärning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Sports research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Idrottsforskning; Humanities Social Sciences; academic achievements; idrottsundervisning; koncentration; studieresultat; motorisk utveckling; cognition; attention;

  Sammanfattning : Denna studie visar betydelsen av ökad idrottsundervisning, fysisk aktivitet och extra motorisk träning i skolan. Undersökningen är en delstudie i Bunkefloprojektet - en hälsofrämjande livsstil. En interventionsgrupp bestående av två årskullar elever har en obligatorisk rörelselektion varje skoldag. LÄS MER