Sökning: "teachers´knowledge"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade ordet teachers´knowledge.

 1. 1. Lärares arbete och kunskapsbildning : Utmaningar och inviter i den vardagliga praktiken

  Författare :Ann-Sofi Wedin; Glenn Hultman; Ingrid Carlgren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; context; ethnography; knowledge creation; learning; teachers´knowledge; teachers´work; teaching; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this study is to enlarge knowledge concerning teachers´ knowledge creation in their everyday practices. Of central importance are questions concerned with what a teacher’s daily work looks like, to what areas does the knowledge a teacher develops in her/his daily work belong and what is their content. LÄS MER

 2. 2. Models of chemical bonding : Representations Used in School Textbooks and by Teachers and their Relation to Students´Difficulties in Understanding

  Författare :Anna Bergqvist; Michal Drechsler; Shu-Nu Chang Rundgren; Pernilla Nilsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; pedagogical content knowledge; chemical bonding; textbook analysis; students learning difficulties; models in science education; Kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : This thesis focuses on how school textbooks and teachers present models of chemical bonding in upper secondary schools in Sweden. In science, as well as in science education, models play a central role, but research has shown that they often are difficult for students to understand. LÄS MER

 3. 3. Lärares kunskapsutnyttjande i praktiken : Ett personligt och kontextuellt perspektiv på vardagskunskap och forskning

  Författare :Cristina Robertson Hörberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Teachers' knowledge-utilisation is the main subject of this dissertation and attention is payed to connections between theory and practice. This focus also includes the environment in which the thinking and acting teacher has to interact. LÄS MER

 4. 4. From doing to learning : Inquiry- and context-based science education in primary school

  Författare :Susanne Walan; Niklas Gericke; Birgitta Mc Ewen; Pernilla Nilsson; Barbara A. Crawford; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; inquiry- and context-based; instructional strategies; primary school; science education; Biology; Biologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to develop an understanding of primary school teachers’ knowledge of Inquiry- and Context-Based Science Education (IC-BaSE) from different perspectives: what it is, how to use it and why these strategies are used. There are at least two reasons for performing research in this field. LÄS MER

 5. 5. Lärarkunskapens uttryck : en studie av lärares självförståelse och vardagspraktik

  Författare :Anders Magnusson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : This study departs in the question of what teachers really know. In cooperation with practising teachers I have investigated the knowledge that teachers develop and use in their daily work. The aim is to interpret, understand and portray this largely unformulated knowledge. LÄS MER