Sökning: "teacher-training programme"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden teacher-training programme.

 1. 1. Training Teachers Through Technology A case study of a distance-based teacher training programme

  Detta är en avhandling från Umeå : Department of Education, Umeå University

  Författare :Ola Lindberg; Anders D. Olofsson; J. Ola Lindberg; Mittuniversitetet.; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Education; hermeneutics; teacher training; distance education; ICT; learning community; case study; Edukation; case study.;

  Sammanfattning : This thesis’ main theme is the relationship between teacher training, distance education, ICT and community. These aspects of an educational practice are conceptualised within a hermeneutical approach as aspects of edukation. The thesis consists of eight articles. LÄS MER

 2. 2. Ett ämne i rörelse gymnastik för kvinnor och män i lärarutbildningen vid Gymnastiska centralinstitutet/Gymnastik- och idrottshögskolan under åren 1944 till 1992

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Jane Meckbach; Suzanne Lundvall; GIH. Gymnastik- och idrottshögskolan; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Ling gymnastics; Physical Education; teacher-training programme; Ling; gymnastics; gymnastics discourse; floor exercise; co-education; body movement culture; gender; institution; collective memory; legitimacy; semiotic; visual analysis; figuration; representation; aesthetics.; pedagogik; Education; sesemiotic; aesthetics;

  Sammanfattning : For almost 200 years the University College of Physical Education and Sports in Stockholm (former Royal Central Institute of Gymnastics; GCI later GIH; Stockholm College of Physical Education and Sports) has been educating PE teachers - and still does. In the very beginning and throughout the first 100 years, gymnastics was a major part of the studies at the institute, and also in ordinary schools. LÄS MER

 3. 3. Lärare tar gestalt : En hermeneutisk studie av texter om lärarblivande på distans

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Else-Maj E. Falk; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; teacher education; distance education; adult education; hermeneutics; didactics; practice journal; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Texts, including teachers' responses to students' practice journals, in which a group of trainee teachers and their lecturers reveal their experiences of a distance education programme for primary school teacher training are interpreted in this thesis from within a hermeneutical tradition. Attention is focused first on how students through their texts conceptualise themselves as becoming teachers and also on how their teachers' responses to the students' texts contribute to this process. LÄS MER

 4. 4. Lärardrömmar : Om makt, mångfald och konstruktioner av lärarsubjekt

  Detta är en avhandling från Göteborg : Mara förlag

  Författare :Magnus Åberg; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Genusvetenskap; Gender Studies; diskursiv makt; diskursteori; etnicitet; genus; klass; kulturell mångfald; lärarstudenter; lärarutbildning; mångfald; nationalitet; sexualitet; social mångfald; utbildningsreformer; utbildningspolitik; yrkesidentitet;

  Sammanfattning : Swedish teacher education was reformed at a national level in 2001. This thesis takes as its point of departure one of the many sites where new teachers are educated in Sweden, the Teacher Training Programme at Göteborg University. LÄS MER

 5. 5. Distance education and the training of primary school teachers in Tanzania

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Michael A. A. Wort; Uppsala universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; distance education; teacher education; primary schools; developing countries; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Tanzania has been using distance education to train its teachers for twenty years. Thefirst programme, which began in 1976 and ended in 1984, was highly innovative inits approach. It provided both professional and up-grading studies within the primaryschools to try and meet the demand for universal primary education. LÄS MER