Sökning: "teacher responsiveness"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden teacher responsiveness.

 1. 1. Lärares arbetsglädje Betydelsen av emotionell närvaro i det pedagogiska arbetet

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Anna-Carin Bredmar; Linnéuniversitetet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; teacher; work enjoyment ; joy; emotions; pedagogical relations. teacher knowledge; emotional responsiveness; lifeworld phenomenology;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore teachers’ ‘work enjoyment’ and thereby deepening our understanding of teachers’ work and professionality. Positive emotions in teachers’ work are an underestimated and under-researched dimension of teacher practise and professionality. LÄS MER

 2. 2. Lärares reflektion och professionella utveckling Med video som verktyg

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Eva-Marie Harlin; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lärare; folkhögskollärare; folkhögskola; reflektion; överraskning; professionell utveckling; pragmatism; Teacher; folk high school teacher; folk high school; reflection; surprise; professional development; pragmatism;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att bidra till förståelsen av hur lärares professionella utveckling kan stödjas. Detta har gjorts genom att undersöka vilka konsekvenserna blir av att lärare ser sig själva på videoinspelningar från sin egen undervisning. Resultaten som presenteras bygger på en longitudinell undersökning. LÄS MER

 3. 3. Peer interaction in preschool: Necessary, but not sufficient The influence of social interaction on the link between behavior difficulties and engagement among children with and without need of special support

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, School of Education and Communication

  Författare :Madeleine Sjöman; Högskolan i Jönköping.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; preschool; engagement; hyperactive behavior; teacher responsiveness; peer-to-child interaction; Bioecological Systems Theory; niches; proximal processes; environmental factors; cross-sectional; transactional processes; longitudinal design;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to enhance knowledge regarding engagement among children with and without need of special support due to behavior difficulties. The influence of social interaction as well as the provision of special support in Swedish preschool were investigated. LÄS MER

 4. 4. Problems of language and communication in children; Identification and intervention

  Detta är en avhandling från Department of Logopedics, Phoniatrics and Audiology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Barbro Bruce; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiology; Medicin människa och djur ; Otorhinolaryngology; Interaction; Medicine human and vertebrates ; Intervention; Screening; Language and communication problems; audiologi; hörsel- och talorganen; ADHD; Identification; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Medicine; language development; language disorders; language intervention;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen handlar om språk- och kommunikationsproblem hos barn. Den består av fyra studier, varav de två första behandlar frågan om hur och när sådana svårigheter kan identifieras och de två följande om hur man kan stödja och stimulera barn med språkstörning inom ramen för dels naturliga, och dels professionella samtalskontexter. LÄS MER

 5. 5. Children's health and developmental delay positive functioning in every-day life

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Lena Almqvist; Mälardalens högskola.; Örebro universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Psykologi; Psychology; health; positive functioning; participation; engagement; children; developmental delay; disabilities;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis was to gain understanding of what patterns of child and environment characteristics that promote and sustain health and positive functioning of children with and without developmental delay or disabilities. The focus was on promotion of strengths and competencies rather than on prevention of risk factors, with an emphasis on children’s functioning in every-day life. LÄS MER