Sökning: "teacher qualification"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden teacher qualification.

 1. 1. Allt har förändrats och allt är sig likt : En longitudinell studie av argument för grundskolans matematikundervisning

  Författare :Maria Bjerneby Häll; Berit Askling; Ole Björkqvist; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school mathematics; arguments for mathematics; mathematics teaching; compulsory school; mathematics teacher; teacher education; novice teacher; skolämnet matematik; argument för matematik; matematikundervisning; grundskola; matematiklärare; lärarutbildning; nyutbildad lärare; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att beskriva och analysera argument för matematik i grundskolan och att förstå varför och hur de officiella argumenten förändras, från de argument som återfinns i styrdokument till de argument som förs fram av undervisande matematiklärare. En utgångspunkt är att skolmatematikens villkor och verklighet kan beskrivas genom analys av officiella argument och av lärarstudenters och lärares personliga argument för matematik i grundskolan. LÄS MER

 2. 2. Skollärare : Rekrytering till utbildning och yrke 1977-2009

  Författare :Emil Bertilsson; Mikael Börjesson; Gunnar Olofsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sociology of education; teacher education; teacher profession; recruitment; geometric data analysis; multiple correspondence analysis.; Utbildningssociologi; Sociology of Education;

  Sammanfattning : This study is about the school teachers’ positions in contemporary Swedish society. In order to grasp the social characteristics of their profession and its transformations it has been important to conduct thorough analyses of the recruitment of teacher students and the recruitment to the teaching professions. LÄS MER

 3. 3. The institutionalisation of validation and the transformation of vocational knowledge : The case of admission into Vocational Teacher Education in Sweden

  Författare :Maria C. Johansson; Per Lindqvist; Lazaro Moreno Herrera; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; agency; competence; institutional arrangements; institutional conditions; institutionalisation; validation; vocational knowledge; qualification framework; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to understand the validation of vocational knowledge prior to entry into vocational teacher education in Sweden with regard to conceptions and understandings of vocational knowledge, and also to understand how institutional conditions, such as ideas of how to organise validation, influence the content and form of the validation practice. From this aim the following research questions were developed: What ideas about the organisation of validation stand out in the policy and practice of validation? What conceptions and understandings of vocational knowledge is the organisation of validation built on and what do they entail? Who has the agency to describe and decide upon vocational knowledge in the policy and practice of validation? What institutional arrangements appear in the practice of validation?To conduct the studies in the thesis a multimethods approach was adopted, combining policy analysis and interviews. LÄS MER

 4. 4. It's who you know and what you know : exploring the relationship between education and prejudice in adolescence

  Författare :Lena Werner; Mikael Hjerm; Ingemar Johansson Sevä; Maureen A. Eger; Pieter Bevelander; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; anti-immigrant attitudes; education; critical thinking; multicultural education; teacher qualification; intergroup contact theory; secondary transfer effects; friendship; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : Background: Previous studies have consistently identified an association between higher levels of education and lower levels of anti-immigrant sentiment, but the underlying reasons for this relationship remain unclear. Therefore, this research aims to help explain why education matters for attitudes toward immigrants. LÄS MER

 5. 5. Lärartillvaro och historieundervisning : innebörder av ett nytt uppdrag i de mätbara resultatens tid

  Författare :Anders Persson; Monika Vinterek; Björn Åstrand; Carina Rönnqvist; Arja Virta; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; History teacher; History didactics; Existential philosophy; Primary school; Lived experience; Martin Heidegger; Hanna Arendt; Curriculum change; Performativity; Historia; Lärare; Historiedidaktik; Existensfilosofi; Existentialisation; Mellanstadiet; Årskurs 4-6; Läroplan; Skolreform; Lgr 11; Gert Biesta; Jonas Aspelin; Education and Learning; Utbildning och lärande; historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; history of education;

  Sammanfattning : Swedish compulsory school has recently been subjected to a number of political reforms. Between 2011 and 2014, for example, earlier grades, more national tests and a new curriculum plan (Lgr 11) were to be implemented. This thesis aims to examine those changes as they were experienced by teachers who teach history in Swedish upper primary schools. LÄS MER