Sökning: "teacher growth"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden teacher growth.

 1. 1. Opening the black box of mathematics teachers’ professional growth : a study of the process of teacher learning

  Författare :Sara Engvall; Magnus Österholm; Christina Ottander; Björn Palmberg; Hanna Palmér; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teacher learning; professional growth; professional development program; formative assessment; motivation; mathematics teachers; secondary school teachers; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : There is a lot of research done on professional development programs for teachers, especially with a focus on different characteristics of the program and whether it makes teachers change their teaching practice to such an extent that it enhances student achievement. However, there is not much research done on the learning process. LÄS MER

 2. 2. Lärares beskrivningar av evolution som undervisningsinnehåll i biologi på gymnasiet

  Författare :Maria Petersson; Per-Olof Wickman; Christina Ottander; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Evolution; biology; science education; content; upper secondary school; teacher; teaching content; teacher growth; selective traditions; curriculum; over arching aims; inter view; Evolution; biologiundervisning; biologi; biologididaktik; innehåll; gymnasiet; lärare; erfarenhet; selektiva traditioner; undervisningsinnehåll; erfarna lärare; styrdokument; övergripande mål; ämnes karaktär; didaktik; intervjuer; Biology; Biologi; interview; Utbildning och lärande; Education and Learning;

  Sammanfattning : Biological evolution is part of the syllabi for Biology and Science in Swedish upper secondary school. In the syllabi, evolution is not only presented as a topic in Biology courses, but is also regarded as a unifying theme. The teacher has a fundamental role in deciding how the national curriculum is translated into the educational situation. LÄS MER

 3. 3. Formativ bedömning : en enkel match eller en svår utmaning? Effekter av en kompetensutvecklingssatsning på lärarnas praktik och på elevernas prestationer i matematik

  Författare :Erika Boström; Torulf Palm; Peter Nyström; Anders Jönsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Formative assessment; assessment for learning; mathematics; professional development; teacher practice; teacher growth; student achievement; motivation; expectancy-value theory; secondary school; Formativ bedömning; bedömning för lärande; matematik; kompetensutveckling; elevers prestationer; lärares lärande; motivation; expectancy-value theory; matematikdidaktik; didactics of mathematics;

  Sammanfattning : Research reviews have shown that the use of formative assessment in classroom practice can substantially improve student achievement. However, a strong research base about how to support teachers’ implementation of such formative classroom practice is lacking. LÄS MER

 4. 4. Utbildare i dans : perspektiv på formeringen av en pedagogutbildning 1939-1965

  Författare :Britt-Marie Styrke; Kerstin Thörn; Lena Eskilsson; Sture Brändström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; Education; dance teacher; pedagogy; aesthetics; avant-garde; modernism; ideals; profession; status; closure strategy; symbolic capital; gender; thought collectives.; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas; idé- och lärdomshistoria;

  Sammanfattning : This thesis describes and theoretically illuminates perspectives on the formation of a dance teacher education in Sweden during the period 1939–65. The process is explored mainly through the visions and activities of Svenska Danspedagogförbundet, SDF (The Swedish Dance Teacher Association). LÄS MER

 5. 5. Ateljésamtalets utmaning – ett bildningsperspektiv

  Författare :Christian Wideberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bildung; Educational Science; fine arts; Growth; Higher Education; Phenomenological Hermeneutical Method; Studio Art; Studio Critiques; Supervision;

  Sammanfattning : The present study is in the field of Educational Science and is an investigation of the studio critiques i.e. the teacher/student studio interactions that take place as part of two higher education programmes in the Fine Arts in Sweden; these are the three-year Bachelor of Fine Arts programme and the two-year Master of Fine Arts programme. LÄS MER